Heeft de ecocheque ook een eco-effect?

De Belgische ecocheque werd destijds bedacht als een fiscaal looninstrument eerder dan een betaalmiddel dat de consument tot duurzame aankopen moet aanzetten. En toch blijkt dat laatste effect wel degelijk te bestaan. Tot die conclusie komt een onderzoek van de Universiteit Hasselt en Indiville cvba.  
 

De ecocheque heeft een bewezen positieve invloed op het aankoopgedrag van de consument in België. Meer dan de helft van de werknemers die ecocheques ontvangen krijgen daardoor meer aandacht voor milieubelangen. De Belgische consument ttont zich doorgaans wel bezorgd over de milieuproblematiek, maar die bezorgdheid vertaalt zich zelden in zijn of haar aankoopgedrag.

De studie van de Universiteit Hasselt en Indiville cvba werd uitgevoerd in opdracht van de Belgische vereniging van de uitgevers van maaltijd- en ecocheques (VIA, ‘Vouchers Issuers Association’): de opdrachtgever was dus een belanghebbende partij. Het ging om een surveyonderzoek waaraan bijna 14.000 Belgische consumenten hebben deelgenomen, en was hoofdzakelijk gericht op de aankoopbeslissing van elektroapparaten en de rol van ecocheques daarin.

Aankoopbereidheid

De studie concludeert dat de ecocheques een effectief instrument zijn om ecologisch verantwoord aankoopgedrag te stimuleren. De studie onderzocht de rol van ecocheques in de aankoop van elektroapparaten met een energielabel van A+ en meer, omdat ze het meest voor dat soort producten worden gebruikt.

  • consumenten vertonen een grotere aankoopbereidheid in een situatie met ecocheques dan zonder ecocheques
  • vanaf een waarde van 150 euro is er een kans van 80% dat de consument voor het ecologisch elektroapparaat kiest; zonder eco-cheque zou de aankoopbereidheid voor hetzelfde toestel slechts 40% zijn
  • een meerderheid van consumenten die zelf geen eco-cheques krijgen is eveneens groot voorstander van het systeem
  • twee derde van de consumenten die een minder ecologisch product kochten, gaf in het onderzoek aan dat zij wél een ecologisch vriendelijk toestel (A+ label of meer) zouden hebben gekocht mochten ze ecocheques hebben gehad
Ecologische impact

Via dit positief effect op het aankoopgedrag van de Belgische consument helpen ecocheques dus ook om energiekosten te besparen. De studie stelt dat een uitbreiding van het systeem naar alle gezinnen waarin minstens één iemand werkzaam is, een extra besparing tot gemiddeld 22,8 miljoen euro zou kunnen opleveren. Voor de Belgische handelaars (tot wie VIA zich met deze boodschap richt) wordt een omzetstijging tot 52,2 miljoen euro in het vooruitzicht gesteld, bij een dergelijke uitbreiding van het systeem. Te verwachten valt dat VIA deze studie zal aangrijpen om voor een uitbreiding van de ecocheques te pleiten. 

Gepubliceerd op 23-05-2019

  148