Milieu

Heftrucks in je magazijn? Plaats ze onder rubriek 15 van indelingslijst!

Soms worden ze over het hoofd gezien, maar de heftrucks die rondrijden in een magazijn horen ook thuis in een milieuvergunning. Vanaf 3 heftrucks moet je die onderbrengen in rubriek 15: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen. Wat niet thuishoort in deze rubriek, zijn bedrijfswagens onder de vorm van gewone personenwagens. Wel bestelwagens en vrachtwagens!

Stallen van voertuigen

De toepasselijke subrubriek voor heftrucks is 15.1 Stallen van voertuigen. De indelingsplicht geldt vanaf 3 voertuigen. Deze activiteit heeft betrekking op het stallen of parkeren van deze voertuigen. Dit is vaak de ruimte waar de heftrucks worden opgeladen. 

Voor bestelwagens of vrachtwagens is dit dan de parking. 

Brand- en ontploffingsgevaar

De sectorale voorwaarden voor het stallen van heftrucks, bestelwagens en andere (VLAREM II, hoofdstuk 5.15) hebben vooral te maken met brand- en ontploffingsgevaar. Het gaat om de bepalingen die van toepassing zijn op parkeerruimten:

  • als er verwarming is, moet die voldoende waarborgen bieden om brand en ontploffing te voorkomen;
  • er moeten blustoestellen in goede staat aanwezig zijn, dicht bij de werkposten en de uitgangen;
  • de vluchtdeuren van de lokalen moeten langs buiten opendraaien en de doorgangen moeten worden vrijgehouden;
  • er mogen geen gemakkelijk brandbare materialen of producten met CLP-pictogram GHS02 staan opgestapeld in de parkeerruimten (behalve gevaarlijke vloeistoffen van groep 2);
  • er mogen geen bussen met benzine of waarin benzine is geweest aanwezig zijn.

Bijkomende sectorale voorwaarden voor parkeerruimten met laadstations vind je in hoofdstuk 5.12 (Elektriciteit). Die hebben betrekking op de vloer (moet bestaan uit ondoordringbare en voor elektrolyten inerte materialen) en voldoende verluchting tegen explosiegevaar.


 

Gepubliceerd op 07-02-2017

  429