Milieu

Hernieuwing Belintra-overeenkomst voor hulpverlening bij transportongevallen met chemische stoffen

De federale overheid en Essenscia - de federatie van de chemische industrie - hernieuwen hun engagement om intensief samen te werken bij ongevallen tijdens het transport van chemische stoffen. Eind juni werd deze Belintra-overeenkomst hernieuwd.

De Belintra-overeenkomst (kort voor Belgian Incidents with Transports of hazardous substances) legt 2 nationale coördinatiecentra vast: BASF Antwerpen voor Nederlandstalige oproepen en Solvay voor Franstalige oproepen.

Met de oprichting van Belintra in 1998 nam de chemische industrie haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op bij transportongevallen met gevaarlijke stoffen. Bij dergelijke incidenten kunnen overheidsdiensten als brandweer of civiele bescherming dag en nacht en 7 dagen per week een beroep doen op de expertise van deskundigen uit de chemiesector, ook al zijn ze geen betrokken partij bij de ongevallen.

Via de 2 nationale coördinatiecentra schakelt Belintra een netwerk in van specialisten uit een veertigtal ondernemingen die deskundige bijstand bieden bij duizenden vooraf opgelijste gevaarlijke stoffen. Naargelang de ernst van het incident kan het gaan om telefonische bijstand, het sturen van een expert ter plaatse of de effectieve inzet van de Belintra-invertentiedienst met gespecialiseerd materiaal. Gemiddeld gaat het om een interventie om de anderhalve week, waarvan het merendeel van het laagste niveau.

Persmededeling Essenscia, 29 juni 2015

Gepubliceerd op 17-07-2015

  177