Milieu

Herziene zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen op 12 maart 2016 van kracht

Nieuwe zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen zijn vanaf nu online te raadplegen. Ze leggen voor elke gemeente vast hoe en wanneer het huishoudelijk afvalwater wordt gesaneerd. Ze worden van kracht vanaf 12 maart 2016.

Een zoneringsplan deelt het grondgebied van een gemeente op in 3 zones:
  1. het gerioleerde gebied;
  2. het gebied waar nog collectieve zuivering zal worden voorzien; en
  3. het gebied waar geen collectieve, maar een individuele zuivering zal worden voorzien.
Gebiedsdekkende uitvoeringsplannen werken de visie van een zoneringsplan concreet uit.
Een uitvoeringsplan bepaalt:
  • wie, welke projecten (riolering en individuele zuivering) moet uitvoeren;
  • welke projecten het meest prioritair zijn en binnen welke termijn ze moeten worden uitgevoerd.
Beide plannen maken deel uit van de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 en zijn van kracht vanaf 12 maart 2016. Aan de goedkeuring ging een uitgebreid inspraakproces vooraf.

Bekijk het zoneringsplan en gebiedsdekkend uitvoeringsplan voor uw gemeente.

Voor wie meer wil weten over de plannen is er ook een uitgebreide toelichting met:
  • de lozingsvoorwaarden voor de verschillende zones van een zoneringsplan;
  • de prioritering van een rioleringsproject of een IBA;
  • de vrijheidsgraden die je moet respecteren als je van de prioriteitenvolgorde wil afwijken;
  • de overnamepunten in het buitengebied;
  • de gebieden met uitzondering op optimale afkoppeling.
Wat betekenen de zonezringsplannen voor u? Lees meer op Sentral:

Gepubliceerd op 04-03-2016

  235