Milieu

Herziening Energieprestatierichtlijn bevordert aantal elektrische oplaadpunten op parkings

Europa werkt aan een herziening van de Energieprestatierichtlijn (Richtlijn 2010/31/EU). Het akkoord hierover tussen het Estse voorzitterschap en het Europees Parlement in december 2017 is bevestigd door de ambassadeurs bij de EU. Nieuwigheden zijn het invoeren van een slimheidsindicator voor gebouwen en het voorzien van oplaadpunten voor elektrische voertuigen op parkings van gebouwen.

De Europese Commissie zal een vrijwillige indicator van gereedheid voor slimme toepassingen ("smart readiness indicator") ontwikkelen die aangeeft in hoeverre een gebouw in staat is zich aan te passen aan de behoeften van de gebruikers. 

Verder is het de bedoeling de elektromobiliteit te bevorderen door voor gebouwen met meer dan 10 parkeerplaatsen minimumvereisten op te leggen met betrekking tot oplaadpunten voor elektrische voertuigen. In nieuwe niet-residentiële gebouwen en niet-residentiële gebouwen die grondig worden gerenoveerd, moet voor ten minste één op de vijf parkeerplaatsen minstens één oplaadpunt en infrastructuur voor leidingen voor oplaadpunten van elektrische voertuigen worden geïnstalleerd. Voor niet-residentiële gebouwen met meer dan 20 parkeerplaatsen zullen de lidstaten uiterlijk in 2025 voorschriften voor de installatie van een minimumaantal oplaadpunten vaststellen.  

Als de Raad en het Parlement de richtlijn formeel hebben goedgekeurd, zal zij worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de EU en 20 dagen later in werking treden. De omzettingstermijn voor de richtlijn bedraagt 20 maanden.

Voorstel voor herziening Energieprestatierichtlijn

Gepubliceerd op 12-02-2018

  156