Milieu

Het eerste REACH-decennium heeft 21.551 registraties opgeleverd

 De tienjarige registratieperiode voor bestaande chemicaliën is vorige week afgerond met het verstrijken van de laatste REACH-registratiedeadline op 31 mei. Voor ECHA aanleiding om de voorlopige balans bij te werken.
 

Eerst enkele basiscijfers over die eerste tien jaar REACH in de praktijk:

  • 13.620 Europese bedrijven hebben informatie bij ECHA ingediend
  • er waren bijna 90.000 registraties voor chemicaliën die in de EU en de EER worden vervaardigd of in de EU geïmporteerd in hoeveelheden van meer dan 1 ton per jaar
  • alle registraties samen (met de volumes >1.000 ton/jaar en de volumes 100-1.000 ton/jaar erbij) klokten af 31 mei af op 21.551
Enorme kennisbank

Dankzij REACH weten we vandaag meer over de chemicaliën die in Europa worden gebruikt dan ooit tevoren, concludeert het agentschap, dat al die kennis uit de industrie opslaat en publiceert in de grootste databank ter wereld van openbare regelgevingen over chemische stoffen. Samen met de EU-lidstaten en de Europese Commissie zal ECHA die kennis gebruiken om waar nodig actie te ondernemen, bijvoorbeeld door bepaalde gebruiksvormen van chemicaliën te beperken of juist goed te keuren.

ECHA'-directeur Bjorn Hansen: "De Europese industrie heeft de gezondheids- en milieurisico's van haar chemicaliën beoordeeld en beheerd en het bewijs daarvan aan ECHA bezorgd. Het was niet altijd eenvoudig, maar de meeste bedrijven slaagden erin zich tijdig te registreren en zien nu al de voordelen: ze hebben een beter inzicht in de eigenschappen en het gebruik van hun chemicaliën, wat het veilig gebruik in de toeleveringsketen onmiddellijk verbetert. Het is dankzij de medewerking van alle betrokken partijen - industrie, belangenorganisaties, lidstaten, de Europese Commissie en het personeel van ECHA - dat we deze belangrijke mijlpaal hebben bereikt."

Europese voortrekkersrol

Niet alleen Europa profiteert van de kennis die is verzameld in het kader van REACH. Volgens ECHA is de EU nu een wereldwijd rolmodel geworden voor de veiligheid van chemicaliën. Wetgevers buiten Europa kunnen profiteren van de gegevens die nu openbaar beschikbaar zijn en zich door REACH laten inspireren.

De deadline van 31 mei 2018 was weliswaar de laatste voor de registratie van bestaande chemicaliën, maar eigenlijk is dit nog maar het begin. Wetenschap en techniek zullen niet stilstaan, nieuwe chemicaliën zullen worden ontwikkeld en producten zullen constant veranderen. Bedrijven moeten deze ontwikkelingen van dichtbij volgen en de informatie over hun chemicaliën dus up-to-date houden.
Een volledig beeld van tien jaar registraties zal beschikbaar zijn in september, want dan hoopt ECHA alle dossiers gecontroleerd te hebben. 

Gepubliceerd op 06-06-2018

  364