Het flexibele stroomnet voor groene energie

Elia vernieuwt centraal controlecentrum voor meer decentrale energieproductie

windmillfarm-uk-020409-nexans

Het flexibele stroomnet voor groene energie

Elia vernieuwt centraal controlecentrum voor meer decentrale energieproductie

De efficiënte verdeling van hernieuwbare elektriciteit is een gigantische uitdaging voor de netbeheerders. Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, is volop bezig met de technologische aanpassingen aan deze transitie.

 

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein bezocht op 8 februari het nationaal controlecentrum van Elia, het zenuwcentrum van het Belgische energienet van waaruit de netbeheerder het hele Belgische energiesysteem overziet en op elk moment het evenwicht in het net bewaakt. Deze opdracht wordt steeds complexer, door de toename van hernieuwbare-energieproductie en van grensoverschrijdende uitwisselingen van elektriciteit. Om plotse schommelingen te kunnen opvangen zijn zeer precieze prognoses en grote flexibiliteit vereist. Maar het nationaal controlecentrum van Elia is klaar voor de energietransitie, zegt CEO Chris Peeters. “De omwenteling in de energiesector plaatst ons als netbeheerder voor uitdagingen zoals nooit eerder. Vele duizenden kleine spelers gaan bijdragen aan het evenwicht van het Belgische elektriciteitsnet. Om dat mogelijk te maken hebben we nood aan nieuwe technologieën, slimme voorspellingsmodellen, meer flexibiliteit en opslag. Dat alles moet ons helpen om de integratie van hernieuwbare energie mogelijk te maken.”

Hernieuwbare energie integreren

Op dit moment is de geïnstalleerde capaciteit aan zonne-energie in Belgiëgoed voor zowat 3.000 MW. Er is nu 2.620 MW aan windenergie geïnstalleerd, waarvan 1.740 MW op land en 880 MW op zee, en er zit nog veel bijkomende windenergiecapaciteit in de pijplijn. Op zonnige lentedagen met een stevige wind kan 40% van het totale energieverbruik gedekt worden door zonne- en windenergie, rekent Elia. Maar de keerzijde is dat andere energiebronnen het tekort moeten compenseren bij weinig zon en zwakke wind.  Dan gaat het over andere productiemiddelen of import van elektriciteit. Op termijn rekenen de producenten ook op de uitbouw van opslagcapaciteit voor elektriciteit, niet alleen met betere batterijtechnologie maar ook met andere technologieën.

Interconnecties met de buurlanden

Vandaag is het Belgische hoogspanningsnet geïntegreerd in het geïnterconnecteerde Europese net dat zich over het hele continent uitstrekt. In de laatste decennia is de internationale uitwisseling van energie exponentieel toegenomen. Er zijn heel wat interconnectoren bijgekomen, en die maken de wisselwerking tussen het Belgische elektriciteitsnet en dat van de buurlanden steeds intenser. Zo kan er steeds meer hernieuwbare energieproductie internationaal worden uitgewisseld. Ook dat speelt dus een cruciale rol in het mogelijk maken van de energietransitie.

België beschikt vandaag over een grensoverschrijdende capaciteit van 4.500 MW, dat is 30% tot 40 % van het gemiddelde Belgische verbruik. Tegen 2020 zal dit cijfer oplopen tot 6.500 MW.

Door een flexibeler uitwisseling van stroom mogelijk te maken kan de energie uit hernieuwbare bronnen efficiënter verdeeld worden. Een succesvolle integratie van hernieuwbare energie met innovatieve opslagtechnologie en voldoende flexibiliteit, dat is de uitdaging waar de Belgische netbeheerder vandaag voor staat. Het vernieuwde nationaal controlecentrum anticipeert op deze ontwikkelingen.

  189