Hoe gezond is uw grond?

 Die vraag willen de OVAM en de Vlaamse steden en gemeenten helpen beantwoorden met de website ‘De Grote Grondvraag’, waar alle Vlamingen de kans hebben om te controleren of hun grond mogelijk vervuild is en eventueel gesaneerd moet worden.
 

5 december werd door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Wereldbodemdag. Het ideale moment volgens de OVAM om even stil te staan bij de gezondheid van onze grond. Zo’n 85.000 gronden in Vlaanderen hebben een verhoogd risico op vervuiling als gevolg van bedrijvigheden of activiteiten uit het verleden. Meer dan 40% van die ‘risicogronden’ is nog nooit eerder onderzocht.

Tegen 2028 moeten alle Vlaamse risicogronden onderzocht zijn, en tegen 2036 moeten alle (historische) verontreinigde gronden minstens in sanering zijn.


Campagne

Met “De Grote Grondvraag” wil de OVAM alle risicogronden in kaart brengen, onderzoeken en waar nodig saneren. De OVAM lanceerde deze campagne in het najaar van 2019. Meer dan 75% van de Vlaamse steden en gemeenten nemen vandaag deel. Het overgrote deel van de Vlamingen kan dus via www.degrotegrondvraag.be al checken of hun grond een risicogrond is. Ondertussen hebben al bijna 200.000 Vlamingen deze online check gedaan.

Bodemonderzoek zorgt voor zekerheid, sanering is niet altijd nodig

Wie bij de online check eigenaar blijkt te zijn van een risicogrond, hoeft zich nog niet meteen zorgen te maken. Lang niet elke risicogrond moet gesaneerd worden. Een oriënterend bodemonderzoek biedt in eerste instantie vooral informatie en zekerheid over de grond.

Is er toch bijkomende actie nodig, dan zorgt de OVAM voor begeleiding bij alle stappen die de grondeigenaar moet zetten om de grond opnieuw gezond te maken. In heel wat gevallen zal de OVAM ook de kosten van het onderzoek én de sanering dragen.

 


Auteur: Linda Van Geystelen

Gepubliceerd op 07-12-2020

  14