Hoe kan je de CO2-voetafdruk van je onderneming verminderen in 6 stappen?

Het klimaatakkoord van Parijs streeft ernaar de uitstoot van broeikasgassen op wereldschaal te reduceren. Ondernemingen kunnen hiertoe bijdragen door hun eigen CO2-voetafdruk te verminderen. Hoe ga je te werk?

Wat valt allemaal onder de CO2-voetafdruk?

De CO2-voetafdruk van een onderneming reduceren kan reeds door eenvoudige ingrepen:

  • de verwarming een graadje lager zetten tijdens de winter;
  • bedrijfsvoertuigen laten overschakelen op hybride motoren;
  • meer fietsen naar het werk;
  • de aankoop van lokale producten;

Het voorbeeld hieronder geeft aan dat je door de trein te nemen minder CO2 zal uitstoten. Dit geldt wel voor de verplaatsing van 1 persoon van Brussel naar Berlijn. Bij 2 personen die samenrijden, blijft de voetafdruk in totaliteit dezelfde (de auto verbruikt evenveel). Voor het vliegtuig en de trein verdubbelt de uitstoot!Om echt zicht te hebben op de voetafdruk van je onderneming en gerichte maatregelen te nemen, laat je de voetafdruk best berekenen door een deskundige.
 

Lord Kelvin: “To measure is to know. If you can not measure it, you can not improve it.”


De CO2-voetafdruk berekenen vraagt best wel enige expertise. Zeer veel aspecten in een bedrijf hebben namelijk impact op de voetafdruk: de aankoop van materiaal, het gebruik van apparatuur, de schoonmaakploeg, gebouwen, parking, enz. 

Voor een printer die wordt gebruikt op kantoor bijvoorbeeld, moet je niet alleen in rekening brengen hoeveel CO2-ton equivalenten nodig zijn om de printer te produceren. Je moet ook papier en inktpatronen meenemen in de berekening.

In 6 stappen naar lagere voetafdrukNeem je de volledige CO2-uitstoot van jouw onderneming mee in de berekening of slechts enkele aspecten?
Dirk Van den Broecke, consultant energie en carbon footprint adviseert de scope geleidelijk op te bouwen. "Beperk de eerste berekening tot de directe emissies (aardgas en stookolie, intern transport) en de indirecte emissies gelinkt aan energieverbruik (elektriciteit). Overleg met een deskundige over het al dan niet toevoegen van andere indirecte emissies zoals het gebruik van grondstoffen, verpakkingsmateriaal, transport, afvalverwerking, verplaatsingen,…"

Het volledige toepassingsgebied van de CO2-voetafdruk omvat evidente zaken zoals het energiegebruik, het transport van goederen, de verplaatsingen van het personeel, de aankoop van grondstoffen en verpakkingsmaterialen, de verwerking van het bedrijfsafval maar ook een aantal minder evidente zaken zoals het transport van de afgewerkte producten tot bij de eindklant, het energiegebruik van de eindproducten, de verplaatsingen van bezoekers aan de onderneming, de afvalverwerking van het eindproduct en de infrastructuur van de onderneming.


 
Bron:www.carbontrust.comDirk Van den Broecke: “Het is aan te raden te kiezen voor een wetenschappelijk onderbouwde methode zoals de veel gebruikte methode Bilan Carbone® die beheerd wordt door de Association Bilan Carbone in Parijs.Deze fase vraagt het meest energie en tijd van de onderneming. Hoe groter de scope die gekozen is, hoe meer gegevens er verzameld zullen moeten worden.
Wanneer de onderneming de berekende voetafdruk “officieel” wil publiceren, is een volgende stap nodig: de verificatie en validatie van de uitgevoerde berekeningen. Dit gebeurt dan door een extern controle-organisme volgens een internationaal erkende methode zoals ISO 14064 of PAS 2050.


Eens de voetafdruk berekend is kan de zoektocht beginnen naar maatregelen voor het reduceren van de voetafdruk. Dit is mogelijk op vlak van grondstoffen, transport, afval of energie naargelang het resultaat van de berekening. Ook hierbij kan advies worden ingewonnen bij de deskundige.

 

In een volgende bijdrage brengen we welke voordelen jouw onderneming kan halen uit een lagere voetafdruk. 


 


 

Gepubliceerd op 17-09-2018

  519