Milieu

Hoe moet je "regelmatig" onderhoud interpreteren voor kleine koelinstallaties?

De periodieke lekdichtheidscontroles zoals opgelegd in art. 5.16.3.3. §7 van VLAREM II zijn niet verplicht voor kleine koelinstallaties. Hiervoor zegt VLAREM II dat zij moeten worden onderhouden "volgens de norm EN 378 of een gelijkwaardige code van goede praktijk en afhankelijk van de gebruikswijze, regelmatig onderzocht door een bevoegd koeltechnicus.". Maar wat wordt bedoeld met "regelmatig"? Deze vraag kwam aan bod tijdens de opleiding over koelinstallaties van Kluwer Opleidingen.

Saartje Swinnen van Milieu-inspectie verwijst hiervoor naar de norm EN 378. In deel 4 van de norm (Bediening, onderhoud, reparatie en hergebruik) lezen we dat de frequentie van het onderhoud afhangt van het type, de grootte, ouderdom, gebruik, enz. van de installatie. In vele gevallen is meer dan één onderhoud in de loop van een jaar vereist conform de wettelijke bepalingen. 

Goed om weten:
  • Het onderhoud moet gebeuren door een erkend koeltechnicus.
  • De resultaten van het onderhoud moeten worden bijgehouden in een register.
Kleine installaties:
  • hermetisch afgesloten koelinstallaties 
  • hermetisch afgesloten koelinstallaties

Gepubliceerd op 24-05-2017

  264