Milieu

Hoeveel hernieuwbare energie in uw gemeente?

I-Cleantech heeft op basis van de recentste gegevens van de VREG een aantal kaarten gemaakt per gemeente van de geïnstalleerde capaciteiten van de diverse vormen van hernieuwbare energie: zonne-installaties, windparken en biomassa. Per gemeente is er een som gemaakt van alle geïnstalleerde installaties, zowel het aantal als het vermogen.

Op de interactieve kaart (alleen op desktop op laptop te consulteren) kunt u per gemeente gedetailleerde informatie krijgen (klik met de muis op de bol). Uit de kaart is af te leiden dat de provincies West-Vlaanderen en Limburg zowel in absolute termen als in relatieve waarden het grootste aandeel zonne-installaties hebben. Vlaams-Brabant hinkt wat achterop.

Hernieuwb -energie

Let wel: dit zijn alle installaties waarvoor groenestroomcertificaten zijn aangevraagd. Het zijn geïnstalleerde vermogens, wat niet altijd effectief ook het aantal geproduceerde elektriciteit inhoudt. De zon produceert immers enkel als er voldoende zon is, de wind als het waait en biomassa als er voldoende grondstoffen beschikbaar zijn. Dit kan de effectieve bijdrage aan het energieverbruik in Vlaanderen beïnvloeden.

Bron: I-Cleantech Vlaanderen

Gepubliceerd op 30-08-2016

  257