HSE Trendcatcher 2020 #2: HSE-professionals gebruiken meer digitale tools

De digitalisering van HSE-opleidingen is een opvallende trend. E-learning, webinars en online trainingvideo's worden populairder bij HSE-professionals. Ook op andere vlakken zet de digitalisering zich verder door. Steeds meer professionals ontdekken de toepassingsmogelijkheden en voordelen van HSE compliance en beheersoftware.
 
 

HSE-professionals moeten zich continu bijscholen om hun kennis over de recente HSE-regelgeving op peil te houden. Hierbij blijven traditionele opleidingsvormen populair: 72% van de bedrijven biedt opleidingen in klassikale vorm aan en 46% organiseert korte, gerichte (toolbox) meetings om kennis over te dragen.

Digitale training tools winnen aan populariteit

Toch blijkt uit de resultaten van de HSE Trendcatcher dat bedrijven steeds vaker een beroep doen op digitale trainingtools. E-learning staat op nummer 1, 38% van de respondenten zet die tool regelmatig in. Ook webinars (20%) en online trainingvideo's (16%) raken steeds meer in trek. Augmented (AR) en Virtual Reality (VR) worden slechts aarzelend opgepikt: slechts 6% geeft aan al een beroep te doen op deze tools. Podcasts (3%) en 'gamification' (2%) breken voorlopig nog niet door.

De HSE Trendcatcher onderzocht ook hoe vaak digitale trainingtools worden ingezet om HSE-awareness hoog op de bedrijfsagenda te houden. Uit de resultaten blijkt dat - onafhankelijk van de hierboven vermelde resultaten - deze middelen frequent ingezet worden:

  • e-learning: 10% wekelijks, 25% maandelijks en 21% op kwartaalbasis
  • webinars: 5% wekelijks, 21% maandelijks en 36% op kwartaalbasis
  • online trainingvideo's: 6% wekelijks, 16% maandelijks en 38% op kwartaalbasis
  • AR-trainingen: 12% wekelijks, 11% maandelijks en 29% op kwartaalbasis


 
Ook toenemende digitalisering bij andere HSE-taken

Ook op andere vlakken vindt technologie verder zijn weg in de HSE-wereld. Zo raakt een steeds groter percentage van de HSE-professionals vertrouwd met de mogelijkheden van HSE compliance en beheersoftware. Opvallend: de Verifield-software van Wolters Kluwer Belgium geniet de tweede hoogste naambekendheid (55%).

Omdat het takenpakket van de HSE-professional steeds ruimer en complexer wordt, is een ondersteuning door gebruiksvriendelijke en veelzijdige software meer dan welkom. Waar vroeger een groot percentage van de respondenten zich volledig kon toeleggen op HSE-gerichte taken, moet nu al 30% van hen zich tevreden stellen met een kwart van hun tijd om de HSE-activiteiten uit te voeren.

Dit is trouwens een internationale trend. Zo werd de 'RiskReporter' app, die het gemakkelijk maakt om onveilige situaties te melden, internationaal al meer dan 50.000 keer gedownload.

De HSE Trendcatcher bevestigt ook de perceptie dat het gebruik van HSE-software voornamelijk volgende processen verbeteren: veiligheidsmanagement (76%), ongevallenbeheer (75%), milieubeheer (70%), HSE-rapportering (69%) en HSE-audits (67%). Deze top-5 wordt aangevuld met o.a. HSE-compliance, e-learning, kwaliteitsbeheer en beveiligingsbeheer.

Welke software?

Ondernemingen laten hun keuze van een HSE-softwareaanbieder afhangen door de volgende factoren:

  • een softwareaanbieder moet de verschillende culturele en veiligheidsgebruiken in België goed begrijpen (voor 74% van de respondenten is dat 'belangrijk' tot 'zeer belangrijk')
  • aangepaste wetgevingsregister en checklists (71%)
  • de mogelijkheid voor de klant om eigen content te uploaden (70%)
  • een goede inhouse kennis van HSE-gerelateerde thema's (65%)
  • helpdesk die in België gevestigd is (62%)
In het volgende artikel over de HSE Trendcatcher-onderzoeksresultaten zoomen we in op de GDPR-thematiek: hoe goed zijn HSE-professionals vertrouwd met deze complexe materie?

De HSE TrendCatcher is een onderzoek van Wolters Kluwer over de evolutie van veiligheid, welzijn en milieubeleid in de werkomgeving. Het onderzoek voor deze editie werd uitgevoerd door het onafhankelijk onderzoeksbureau Verdantix in november 2019. Ruim 400 respondenten namen deel.


Andere thema's van de HSE Trendcatcher 2020:
#1  Steeds meer jongeren kiezen voor een job als HSE-professional
#3  
GDPR-wetgeving blijft nog onvoldoende gekend


Meer op senTRAL: de HSE TrendCatcher 2018:

#1: ISO-managementsystemen in de toekomst            

#2: HSSEQ, HSE-professional draagt verschillende petjes

#3: Meer extra budget voor opleidingen dan voor PBM's

#4: 2 op 3 kampt met hoog stressniveau, toch heeft slechts 43% van de bedrijven psychosociaal preventieplan

#5: Meer software op de werkvloer


 


Auteur: Geert Van Cauwenberge

Gepubliceerd op 30-07-2020

  121