HSE Trendcatcher 2020 #3: GDPR-wetgeving blijft nog onvoldoende gekend

De kennis bij HSE-professionals en -leidinggevenden over de Europese GDPR-wetgeving, die het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens aanstuurt, blijkt nog onvoldoende. Als gevolg hiervan blijft ook de implementatie van deze spelregels in veel bedrijven en organisaties een belangrijk knelpunt. Dat blijkt uit de resultaten van de HSE Trendcatcher van Wolters Kluwer.
 
 
De  GDPR-wetgeving  (voluit 'General Data Protection Regulation') is een set van regels die de Europese Unie invoerde om de gegevens van natuurlijke personen te beschermen. Bedrijven en organisaties moeten strikte voorwaarden naleven in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens.
Onvoldoende kennis over GDPR-wetgeving

Ondanks het feit dat deze regelgeving reeds van toepassing is sinds mei 2018 en er talrijke informatiecampagnes aan voorafgingen, blijkt uit deze HSE Trendcatcher dat een aanzienlijk deel van de respondenten niet weet wat deze wetgeving exact inhoudt. Het gaat concreet om 11% van de ondervraagde HSE-professionals (van wie volgens de surveyresultaten 55% rechtstreeks rapporteert aan de CEO), en zelfs 16% van de C-level managers.


Risico's voor wie nog steeds niet klaar is

Op de vraag of deze richtlijn in 2020 geïmplementeerd zal worden binnen de eigen organisatie of onderneming, antwoordt 9% van de HSE-professionals en 14% van de C-level-managers dat ze wel weten wat de standaard inhoudt, maar niet van plan zijn om te starten met deze implementatie.

Deze afwachtende houding kan deze bedrijven nog zuur opbreken. Er gelden immers zware boetes bij het vaststellen van ernstige onregelmatigheden. De maximale boete kan oplopen tot 20 miljoen euro of 4% van de jaarlijkse wereldwijde omzet, afhankelijk van welk bedrag hoger is.

In elk geval gelden er nieuwe verplichtingen op het vlak van transparantie (bedrijven moeten gebruikers informeren over hoe hun gegevens verzameld en verwerkt worden), meldingsplicht (ingeval van een mogelijk datalek), toestemming vanwege gebruikers om hun persoonlijke gegevens expliciet te gebruiken, en het recht van gebruikers om vergeten te worden (waarbij de onderneming persoonsgegevens moet wissen).

 

De HSE TrendCatcher is een onderzoek van Wolters Kluwer over de evolutie van veiligheid, welzijn en milieubeleid in de werkomgeving. Het onderzoek voor deze editie werd uitgevoerd door het onafhankelijk onderzoeksbureau Verdantix in november 2019. Ruim 400 respondenten namen deel.

Andere thema's van de HSE Trendcatcher 2020:
#1  Steeds meer jongeren kiezen voor een job als HSE-professional
#2 
 HSE-professionals gebruiken meer digitale tools

Meer op senTRAL:

GDPR, bent u er klaar voor?

HSE TrendCatcher 2018:

#1: ISO-managementsystemen in de toekomst            

#2: HSSEQ, HSE-professional draagt verschillende petjes

#3: Meer extra budget voor opleidingen dan voor PBM's

#4: 2 op 3 kampt met hoog stressniveau, toch heeft slechts 43% van de bedrijven psychosociaal preventieplan

#5: Meer software op de werkvloer

 


Auteur: Geert Van Cauwenberge

Gepubliceerd op 31-07-2020

  90