HSE TrendCatcher - Result #3: Meer extra budget voor opleidingen dan voor PBM’s

 Training en opleidingen worden steeds belangrijker in het HSE-beleid. Dat merk je ook aan de middelen die ze krijgen toegewezen. De HSE TrendCatcher laat een verschuiving van budgetten zien naar opleidingen op de werkvloer. Het aandeel van online trainingen benadert de ‘kritische massa’.


De HSE TrendCatcher is een onderzoek van Wolters Kluwer over de evolutie van veiligheid, welzijn en milieubeleid in de werkomgeving. Het onderzoek voor deze editie werd uitgevoerd door het onafhankelijk onderzoeksbureau Verdantix in november 2017. Bijna 1.300 respondenten namen deel.

Online opleidingen

Opleiding en training staan boven aan de lijst van HSE-uitgaven die bedrijven in 2018 willen uitbreiden. Op de vraag “Hoe zullen de uitgaven van uw bedrijf anders zijn in 2018 dan in 2017?” antwoordt 85% van de HSE-professionals dat de opleidingskosten zullen toenemen of minstens op gelijk niveau blijven. Liefst 91% van de leidinggevenden antwoordt dat opleiding van werknemers meer of evenveel budget zal krijgen. Slechts 2% plant een inkrimping van dit budget.

Maar dat betekent niet dat er ook zoveel in online-trainingen geïnvesteerd zal worden.

Bijna een derde van de respondenten zet nu al online-opleidingen in om hun medewerkers beter bewust te maken van risico’s op het werk. Dat geeft een onmiskenbare trend aan, en met een resultaat van 30% kan je ervanuit gaan dat een kritische massa bereikt is. Maar het blijft nog steeds een pak minder dan de traditionele trainingen (74%), de affiches (69%), de toolbox-meetings (59%) en de veiligheidsinformatiekaarten (68%).

Slechts een kleine minderheid van 16% heeft concrete plannen voor online-trainingen op de werkplaats, al denkt 31% er wel aan. Meer dan de helft (54%) is er helemaal niet mee bezig. De kloof tussen droom en daad is hier trouwens niet zo groot: 47% van de medewerkers heeft er geen behoefte aan, amper 14% zou meer online cursussen inzetten als dat mogelijk was.

Vorig jaar was dat nauwelijks anders: toen antwoordde 77% van de HSE-professionals dat ze niet met e-learning bezig waren, 79% van de directies had zelfs geen interesse. Hoewel ze er dus duidelijk niet van wakker liggen, komt het onderwerp toch al wat meer op de HSE-radar.

Training krijgt meer geld dan persoonlijke beschermingsmiddelen Wat wel opvalt bij deze laatste enquête is een verschuiving van budgetten: van PBM’s naar opleidingen. Op de vraag naar de verwachte verschillen in uitgaven voor 2018 vergeleken met vorig jaar, antwoordt 36% van de leidinggevenden dat er meer aan trainingen zal worden uitgegeven, terwijl 55% dat budget handhaaft. Daarmee springen de uitgaven voor opleiding over de traditionele winnaar van de HSE-begroting: de PBM’s. Die krijgen dit jaar nog in 24% van de ondervraagde bedrijven meer geld, terwijl 60% dat budget gelijk houdt. Alle andere zaken (software, consulting, informatie) krijgen minder budget toegewezen dan trainingen en PBM’s. Opleidingen worden zo  de belangrijkste kostenpost voor (of binnen) het HSE-budget.

47% van de respondenten wil daarbij meer online-trainingen in hun organisatie gaan inzetten, en van de anderen sluit 45% dat ook niet helemaal uit. Net zoals in de editie 2017 zijn het vooral de werknemers die vragende partij zijn voor opleidingen op de werkplek (53%).

 In deze reeks: 

Gepubliceerd op 05-07-2018

  753