HSE TrendCatcher - Result #5: Meer software op de werkvloer

 Het was al bekend dat HSE-professionals als beroepsgroep geen ‘first adopters’ van nieuwe technologie zijn. Ook bij vorige enquêtes bleek de impact van specifieke soft- en hardware op de uitoefening van hun takenpakket nog vrij beperkt. Maar mobiele apps lijken nu langzaam maar zeker die afwachtende houding te doorbreken.

De HSE TrendCatcher is een onderzoek van Wolters Kluwer over de evolutie van veiligheid, welzijn en milieubeleid in de werkomgeving. Het onderzoek voor deze editie werd uitgevoerd door het onafhankelijk onderzoeksbureau Verdantix in november 2017. Bijna 1.300 respondenten namen deel.

Nog veel potentieel voor technologie

“Technologische oplossingen zouden waardevol kunnen zijn voor HSE-management, maar we gebruiken ze niet vaak.” Dat is het standpunt dat 41% van de HSE-professionals in deze HSE TrendCatcher aanvinkte. 18% van de ondervraagden zegt genoeg te hebben aan e-mail en spreadsheets. 27% vindt technologie waardevol en gebruikt ze waar dat past, en een kleine groep van 14% ziet deze oplossingen als ‘essentieel voor het succes van HSE-management’ en gebruikt ze dan ook regelmatig.

Mobiele HSE-software

In die eerder conservatieve context is het dan ook niet verrassend dat nog steeds minder dan de helft van de HSE-professionals specifieke software noodzakelijk vindt voor hun functies. Toch winnen mobiele apps geleidelijk aan veld.
In 2017 gaf slechts 31% van de respondenten aan dat ze HSE-software gebruiken, terwijl computers, tablets en smartphones natuurlijk al veel breder worden ingezet op de werkvloer. Voor de HSE TrendCatcher 2018 werd opnieuw gepeild naar het gebruik van apps voor het uitvoeren van veiligheidsaudits, het melden van incidenten of het verzamelen van gegevens. De antwoorden wijzen op een voortschrijdende acceptatie. 39% van de HSE-professionals heeft ervaring met dit soort van apps voor het uitvoeren van HSE-taken op de werkvloer: 11% van de respondenten geeft aan dat ze zo’n app op verschillende sites gebruiken, en nog eens 18% heeft ergens een pilootproject lopen. Maar 20% is niet eens op de hoogte, en de helft heeft nog geen plannen met dergelijke apps in 2018.
De vraag was, welke HSE-technologieën men denkt te gaan gebruiken voor HSE-doeleinden in de komende twee jaar. Met uitzondering van geluidsmeters krijgen HSE-apps de meeste belangstelling, vóór predictieve analysesoftware, virtual reality training en hardware-oplossingen als slimme sensoren, beacons, exoskeletten, augmented reality-brillen of drones. Geen enkele van die nieuwe mogelijkheden wordt in meer dan 11% van de ondervraagde bedrijven gebruikt.

HSE-professionals zijn voorzichtiger

Werknemers blijken wel enthousiaster te zijn over nieuwe technologieën dan de preventieadviseur of milieucoördinator. Zij zien nieuwe tools duidelijk zitten, zoals digitale sensoren in beschermkledij (11%), een geluidsmeter voor gehoorbescherming (19%) en virtual reality voor trainingen (30%). De verantwoordelijken voor HSE zijn voorzichtiger om dat soort technieken in te zetten voor veiligheid en milieu dan hun collega’s. De uitzondering zijn de apps: 37% van de collega’s zou een HSE-app op de werkvloer gebruiken als die beschikbaar was, en dat aandeel is ongeveer even groot als bij de verantwoordelijke beroepsgroep.

Opstap naar meer software

Dat HSE-apps een opstap zijn naar andere HSE-software lijkt logisch. Iedereen heeft de nodige hardware op zak (althans buiten explosiegevoelige omgevingen), en apps leveren de gevraagde gegevens quasi onmiddellijk. Een geluidsmeter om het lawaainiveau op een werkplek te meten kan op elke smartphone draaien. Veel apps zijn bovendien (zo goed als) gratis.
Online informatiebronnen daarentegen vragen een investering met een langer perspectief. In deze HSE TrendCatcher antwoordt 74% van de deelnemers dat ze online bronnen voor wet- en regelgeving waardevol of zelfs essentieel vinden voor het succes van HSE. Een ruime meerderheid gelooft ook dat HSE-software in hun bedrijf het veiligheidsmanagement (85%), rapportage, HSE compliance, incidentenmanagement, audits (telkens rond 80%), e-learning (77%), milieumanagement (61%) en het beheer van gevaarlijke goederen (68%) zal verbeteren.
Met apps alleen zullen deze HSE-professionals dus op hun honger blijven. Bovendien zijn voor de verwerking van de (meet)resultaten van apps vaak andere softwarepakketten en informatiebronnen nodig. Het ziet er dan ook naar uit dat mobiele apps het pad effenen naar meer digitale HSE-tools voor het veiligheids- en milieubeleid in organisaties.


In deze reeks:
ISO managementsystemen in de toekomst
HSSEQ, HSE professional draagt verschillende petjes
Meer extra budget voor opleidingen dan voor PBM’s
2 op 3 kampt met hoog stressniveau, toch heeft slechts 43% van de bedrijven psychosociaal preventieplan
Meer software op de werkvloer

Gepubliceerd op 09-08-2018

  379