Milieu

iCleantech Vlaanderen stelt waterprojecten voor

I Cleantech -water -infografiekNu de dreigende schaarste van het grondwater in Vlaanderen in de actualiteit is gekomen, maakt iCleantech van de gelegenheid gebruik om de aandacht te vestigen op enkele van zijn lopende projecten met watertechnologie.

"Schaarste in het algemeen, en dus ook water, is een opportuniteit om creatief en innovatief aan de slag te gaan. Ook in Vlaanderen slagen we erin om daarmee positieve business op te zetten,” stelt de organisatie voor innovaties in cleantech.

Transitiearena Water

Omdat het watersysteem net zoals het energiesysteem een product is van een jarenlang beleid, is de kans groot dat er systeemfouten ingebakken zijn. Daarom dat we met dit proces nagedacht hebben over hoe het watersysteem van de toekomst, een systeem waar water geen kost meer is maar een opbrengst.

MIP: van waterschaarste tot economische meerwaarde

In een transitieperspectief betekent ‘duurzaam waterbeheer’ dat diverse projecten, technologieën dan wel businessmodellen en wettelijke barrières onderzocht worden om een beter hergebruik van water te realiseren. Dankzij deze projecten is het ook niet meer ondenkbaar dat schoon water een kostelijke activiteit is (i.e. de klassieke waterzuivering), maar dat er processtappen komen waar schoon water een ‘afval’product is. Het proces draait dan om maximale valorisatie van nevenstromen, zoals nieuwe grondstoffen of energie.

Starters

Naast de projecten begeleidt iCleantech Vlaanderen startende bedrijven die met de innovaties naar de markt gaan. Dat geldt onder meer voor Nuresys, die een unieke technologie toepast waarbij waterzuivering kostbare grondstoffen oplevert door fosfor te ontrekken uit de waterstroom in het zuiveringsproces. Of Nanobranes, dat innovatieve membranen toepast waarmee algen kosteneffectief gefilterd kunnen worden zodat de voedingsstoffen in het afval water én CO2 omgezet kunnen worden naar een meerwaarde (biomassa).

Ook meer mature bedrijven halen steeds meer grondstoffen uit waterzuivering, van aannemers als Denys, Waterleau en Pantarein tot leveranciers van diensten en technologie als Desotec.

In dit iCleantech-rapport concrete worden projecten uiteengezet die opportuniteiten creëren vanuit de waterschaarsteproblematiek.

Cleantech-rapport 

Gepubliceerd op 30-01-2015

  276