Milieu

Illegale breekwerven moeten beter opgespoord worden

Puinbreken gebeurt in Vlaanderen nog te vaak door bedrijven die daarvoor niet de juiste certificaten hebben, klaagt sectorfederatie FEBEM.  

Breekwerkzaamheden op steenachtige afvalstoffen uit sloop- of renovatiewerken moeten aan steeds strengere eisen voldoen. De puinbreker moet o.a. controleren of de afbraakmaterialen vrij zijn van gevaarlijke stoffen en niet teveel niet-steenachtige materialen bevatten. Tijdens en na het breekproces moeten er verschillende zelfcontroles gebeuren, en op regelmatige tijdstippen moet een externe controle plaatsvinden. Het personeel moet technisch goed geschoold en opgeleid zijn om de complexer wordende administratieve opvolging te kunnen doen.

Puin -container _archief“De meeste puinbrekers zijn hiermee in orde,” zegt FEBEM-directeur Werner Annaert. “Maar er gebeuren nog te veel werken door niet-gecertificeerde bedrijven. We schatten het aandeel van deze illegale brekers tussen 5% en 10%. Dat leidt tot economische schade en mogelijke milieuproblemen zoals asbestverontreiniging. Illegale brekers kunnen op korte tijd de lokale markt sterk verstoren, en zo legale bedrijven in moeilijkheden brengen.”

Ook de afnemer van het gebroken materiaal van een illegale breker kan in de problemen komen. Zonder wettelijke certificatie blijft het gebroken materiaal immers een afvalstof. Het toepassen van dergelijk materiaal kan beschouwd worden als een illegale stort van afvalstoffen, en daar staan zeer hoge boetes op.

Betere samenwerking tussen diensten

FEBEM pleit voor een betere opsporing van illegale puinbrekers, vooral door een betere samenwerking tussen de verschillende betrokken overheidsdiensten zoals de milieu-inspectie, de politie en de OVAM. Annaert: “Illegale puinbrekers blijven nu teveel onder de radar omdat controleurs vooral de gecertificeerde bedrijven controleren. De diensten zouden ook illegale breekwerkzaamheden kunnen opsporen en daar ingrijpen. Het is ook belangrijk om bedrijven en particulieren te sensibiliseren, want wie materiaal van deze illegale brekers toepast is strafbaar.” Hij raadt opdrachtgevers aan om bij puinbrekers altijd de certificaten op te vragen en de milieuvergunning te checken.

Gepubliceerd op 29-01-2015

  245