Impact van corona op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingenDe coronapandemie is een wereldwijde gezondheidscrisis met enorme economische gevolgen. De wereldwijde economie zal waarschijnlijk in een recessie komen. De snelheid en de schaal van de pandemie en de socio-economische impact is ongezien. Hulp aan landen met zwakkere gezondheidssystemen dan deze van de westerse landen is, volgens de UN, een noodzaak. Maar ook de impact op het milieu en de duurzaamheid is niet te onderschatten. Een korte toelichting over de impact van de pandemie op het milieu en de milieuduurzaamheidsdoelstellingen (SDG’s of sustainable development goals).

SDG 6: Proper water en sanitair

SDG 6 over proper water en sanitair heeft een directe impact op de verspreiding van het Coronavirus. Eén van de meest elementaire preventiemaatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, is het regelmatig handenwassen. Bij gebrek aan proper water, is er natuurlijk ook een gebrek aan handenwassen en dus een groter risico op verspreiding van de pandemie. Investeringen in de ontwikkelingslanden voor activiteiten die betrekking hebben op water, sanitaire voorzieningen, waterwinning, ontzilting, waterefficiëntie, afvalwaterzuivering, recyclage en hergebruik, komen in het gedrang.
SDG 8: Waardig werk

Waardig werk (SDG 8), speciaal voor jongeren en in ontwikkelingslanden, komt door de economische crisis die samenhangt met de coronapandemie, sterk in het gedrang. Ook de bescherming van de arbeidsrechten van specifiek de migrantenarbeiders, in het bijzonder vrouwelijke migranten, is problematisch door het sluiten van de grenzen. De ongelijkheid tussen de landen (SDG 10) zal door de corona-pandemie juist toenemen in plaats van afnemen.

SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen 

Voor SDG 11 over duurzame steden en gemeenschappen, is er natuurlijk een grotere verspreiding van het coronavirus in dicht bevolkte krottenwijken. Hierdoor zijn sloppenwijken in lagere-inkomens-landen extra vatbaar voor de coronapandemie. Niet alleen is er een grotere kans op verspreiding, ook is het gezondheidssysteem (‘goede gezondheid en welzijn’ SDG 3) minder performant om deze pandemie te kunnen opvangen. 
SDG 13: Klimaatactie

Maar ook SDG 13 Klimaatactie zal in het gedrang komen door de wereldwijde coronapandemie. Er zal gewoon minder aandacht zijn voor de klimaatactie. Andere noden zoals de crisisbestrijding zullen voorrang krijgen.    
SDG 14 Bescherming van het aquatisch milieu ‘leven in het water’ en SDG 15 Bescherming van het ‘leven op land’
Ook voor de SDG 14 Bescherming van het aquatisch milieu ‘leven in het water’ en SDG 15 Bescherming van het ‘leven op land’ zal minder aandacht en minder financiële middelen ter beschikking komen.    
Conclusie

De gevolgen van de coronapandemie zijn enorm. De sociaal-economische impact zal een directie invloed hebben op SDG 1, de armoede en de honger in de wereld (SDG 2) zullen toenemen. Speciaal voor de kwetsbaarste categorieën van armen, zal de coronapandemie een grote impact hebben. Ook zal er minder worden geïnvesteerd in landelijke infrastructuur, landbouwkundig onderzoek, technologische ontwikkeling en genetische databanken voor planten en vee om de landbouwkundige productiecapaciteit in ontwikkelingslanden te versterken. Er zullen minder beschikbare middelen zijn voor gezondheidszorg (SDG 3) en het bestrijden van epidemieën zoals aids, tuberculose, malaria en verwaarloosde tropische ziekten, alsook hepatitis of door water overgebrachte ziekten. De capaciteit van de ontwikkelingslanden met betrekking tot systemen voor vroegtijdige waarschuwing, risicovermindering en het beheer van nationale en globale gezondheidsrisico’s zoals corona, blijft op dit moment zwak uitgebouwd, wat de risico’s dan ook enorm doet toenemen voor deze ontwikkelingslanden. Ook voor het onderwijs (SDG 4) zullen minder financiële middelen ter beschikking komen.   
Door gecoördineerde en wereldwijde acties worden gevolgen hopelijk gemilderd. De VN roept hier in elk geval toe op.


Auteur: Jan Dillen

Gepubliceerd op 20-04-2020

  409