Milieu

In een ideale wereld… is België klimaatneutraal

Een reportage over lokale initiatieven voor een klimaatneutraal België: de FRDO stelt gratis een film ter beschikking van iedereen die hem wil zien of vertonen.

De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling verleent adviezen aan organisaties, maar heeft nog een andere taak: het verbreden van het draagvlak voor duurzame ontwikkeling. In dat kader reikt de raad jaarlijks een Persprijs uit om berichtgeving over klimaatbeleid en MVO een duwtje in de rug te geven. Nu is de raad nog een stapje verder gegaan met de financiering van een reportage over lokale klimaatinitiatieven.

De reportage

De reportage kreeg haar première in december tijdens twee ‘side-events’ van de COP Parijs.

“De ronde van klimaatneutraal België” werd voor de FRDO gemaakt door productiehuis Rumblefish en adviesbureau Zero Emission Solutions. Het is een soort Belgische ‘road movie’ waarin presentator Jan Matthys (bekend van o.a. “De Ideale Wereld”) op geheel eigen Gentse manier op zoek gaat naar lokale oplossingen voor het mondiale klimaatprobleem. Hij vindt initiatieven in uiteenlopende domeinen: voeding, energie, mobiliteit, wonen en bouwen, waarbij zowel lokale overheden als burgers, organisaties en bedrijven betrokken zijn. De film geeft zo een beeld van wat er allemaal al in België gebeurt op het vlak van duurzame ontwikkeling: windmolens, fietsstraten, moestuintjes, zonnepanelen, plaatselijke voedselmarkten, dakisolatie, warmtenetten op basis van snoeisel of mest... Het is uiteraard de bedoeling met deze reportage zowel het brede publiek als de politiek te inspireren om de klimaatengagementen van de COP Parijs waar te maken.

Gratis beschikbaar

Het is de bedoeling van de FRDO deze reportage zo ruim mogelijk te verspreiden: ze mag dus in haar geheel of gedeeltelijk gebruikt worden voor publieke presentaties (fora, studiedagen...) mits dit vooraf gemeld wordt aan de FRDO (koen.moerman@frdo.be). Er is ook een DVD-versie in hogere resolutie beschikbaar voor vertoningen, die u via hetzelfde mailadres gratis kan lenen. U kunt desgewenst ook de hele film downloaden.

Website

Filmtrailer

Gepubliceerd op 25-01-2016

  156