In tien jaar werd 2.600 miljard dollar geïnvesteerd in hernieuwbare energie


 De wereldwijde investeringen in hernieuwbare energie zullen eind dit jaar afklokken op 2.600 miljard dollar. Dat blijkt uit cijfers van BloombergNEF en de VN-milieuorganisatie UNEP. Maar intussen blijven oliebedrijven volop investeren in nieuwe fossiele bronnen.

Het rapport “Global Trends in Renewable Energy Investment 2019” laat een forse groei zien van de investeringen in hernieuwbare energie. In de laatste tien jaar zijn die verviervoudigd, van 414 gigawatt eind 2009 tot naar verwachting 1.650 gigawatt op het einde van dit jaar.

Goedkoper leidt tot groter marktaandeel

Met 1.300 miljard dollar aan investeringen is zonne-energie daarin de duidelijke winnaar. Dat is de helft van de in totaal 2.600 miljard dollar investeringen over het hele decennium. De capaciteit aan zonne-energie groeide in die periode van 25 gigawatt (begin 2010) tot 638 gigawatt dit jaar. Dat is volgens UNEP genoeg om 100 miljoen gemiddelde Amerikaanse gezinnen van stroom te voorzien.

Als we de groei van fossiele bronnen meetellen blijft zonne-energie de snelst groeiende sector. Volgens het rapport werd in het voorbije decennium 2.366 gigawatt aan stroomcapaciteit geïnstalleerd: daarvan was 638 gigawatt op zonne-energie, 529 gigawatt op steenkool, 487 gigawatt met windenergie en 438 gigawatt in gascentrales.

Hernieuwbare energie wordt dan ook steeds competitiever ten opzichte van fossiele energiebronnen. Zonne-energie werd 81% goedkoper sinds 2009, windenergie 46%. In 2018 haalden de investeringen in hernieuwbare energie 272,9 miljard dollar, of drie keer de wereldwijde investeringen in steenkool- en gascentrales. Er werd voor 167 gigawatt aan hernieuwbare capaciteit gebouwd.

De verbeterde competitiviteit van hernieuwbare energiebronnen is ook de financiële sector niet ontgaan. Jon Moore, CEO van Bloomberg New Energy Finance: “De sterke daling van de kosten voor de productie van elektriciteit uit wind en zon in de laatste jaren heeft het beslissingsproces voor beleidsmakers helemaal veranderd. De technologieën waren altijd al milieuvriendelijk en snel te installeren, maar nu zijn ze in veel landen ter wereld ook vaak de goedkoopste oplossing om energie te genereren.”

Het rapport ziet ook verdere groei van de indirecte investeringen in de sector: er werd 10% meer geïnvesteerd in onderzoek en er ging ook meer geld naar durfkapitaal en gespecialiseerde bedrijven.

Nils Stieglitz, voorzitter van de Frankfurt School of Finance and Management: “We moeten nu verder kijken dan enkel het opschalen van schone energiebronnen. Divesteren uit steenkool is maar één thema in een breder veld van duurzame financiering. Investeerders maken zich steeds meer zorgen over de gevolgen van hun beslissingen in een duurzame en klimaatvriendelijke toekomst.”

Landen

Hoewel China nog steeds heel veel stroom opwekt uit steenkool, was het land in de voorbije tien jaar veruit de grootste investeerder in schone energie, goed voor meer dan 758 miljard dollar aan investeringen. Europa als geheel investeerde 698 miljard dollar in dezelfde periode (In Duitsland alleen al 179 miljar, in het VK 122 miljard). VS en Japan volgden met respectievelijk 356 miljard en 202 miljard dollar.

Fossiele energiebronnen trekken ook nog investeringen aan

Inger Andersen, directeur van het VN-milieuprogramma UNEP, wijst er evenwel op dat in dezelfde periode de totale uitstoot van de elektriciteitssector wereldwijd met 10% is blijven groeien. “Het is duidelijk dat we snel het tempo van de transitie moeten opkrikken als we de internationale doelen rond klimaat en ontwikkeling willen halen.”

De internationale organisatie Carbon Tracker houdt intussen de individuele investeringen van de grote oliebedrijven bij, en vergelijkt die met de afspraken van het Klimaatakkoord van Parijs. Ze gaat daarbij uit van het 1,6-graden-scenario van het Internationaal Energieagentschap (IEA). Daaruit blijkt dat geen enkel groot olie- of gasbedrijf een investeringspolitiek aanhoudt die in lijn ligt met de internationale klimaatdoelen. Het rapport van Carbon Tracker verwijst naar achttien projecten, samen goed voor 50 miljard dollar aan investeringen, die uitgaan van heel andere omstandigheden. Zo investeert ExxonMobil nog 2,6 miljard dollar in Canadese teerzanden, een project dat uitgaat van een olieprijs van 80 dollar per vat om een winst van 15 procent op te leveren.  Dit jaar moet er nog beslist worden over nog eens 21 miljard dollar aan investeringen in twaalf projecten. “Deze projecten betekenen een imminente dreiging voor investeerders en bedrijven die in lijn willen komen met de klimaatdoelstellingen,” waarschuwt het rapport. De fossiele-energiebedrijven lopen zo een steeds groter gevaar op zogenaamde “stranded assets”-investeringen, die in strenge klimaatscenario’s geen winst opleveren. Andrew Grant, analist bij Carbon Tracker: “Elke grote oliemaatschappij zet zwaar in op een klimaatscenario boven de 1,5 graden en investeert in projecten die indruisen tegen de klimaatdoelen van Parijs. Investeerders zouden die politiek in vraag moeten stellen. De beste manier om zowel aandeelhouders als de klimaatdoelen te beschermen is te focussen op projecten met lage kosten, die de hoogste winstkansen opleveren.”

Gepubliceerd op 11-09-2019

  29