Inspectie van consumentengoederen: te veel ftalaten en asbest gevonden

Bij een inspectieronde op de Europese markt werden honderden producten gevonden met illegale hoeveelheden aan verboden chemicaliën. Elk vijfde stuk speelgoed bevatte hoge niveaus van de aan banden gelegde ftalaten.

Uit het inspectierapport blijkt dat er relatief veel producten op de Europese markt circuleren die stoffen bevatten waarvoor een ingeperkt gebruik geldt onder REACH. Van de 5625 onderzochte producten voldeed 18% niet aan de normen.

De meest frequente overtredingen waren: ftalaten in speelgoed (20% van het onderzochte speelgoed), cadmium in hardsoldeervulmiddel (14%) en asbestvezels in producten (14%). De producten die asbest bevatten, waren meestal tweedehands en waarschijnlijk geproduceerd vooraleer de verkoop van producten die asbest bevatten, verboden werd. Ook hoge concentraties aan chroom VI in lederwaren (13% van de geteste producten) en cadmium in juwelen (12%) werden gevonden.

De meeste overtredingen werden vastgesteld bij producten waarvan de oorsprong niet geïdentificeerd kon worden, gevolgd door producten geïmporteerd uit China.

Het rapport toont aan dat het de verantwoordelijkheid is van de bedrijven om correcte informatie te eisen over de chemische samenstelling van producten bij hun leveranciers. Dit kan ook gebeuren door het proactief testen van producten en het maken van afspraken tussen leveranciers zodat de chemische samenstelling voldoet aan de normen. Er zal een blijvend toezicht gehouden worden op de REACH-reglementering door analyses uit te voeren op producten die op de markt circuleren.

Lees meer op senTRAL:

Gepubliceerd op 13-02-2018

  167