Milieu

Interactieve loket voor bouwaanvragen komt er nog dit jaar!

In 2010 besliste de Vlaamse regering om het project ‘digitale bouwaanvraag’ op te starten. Vier jaar later en net voor het einde van de legislatuur zijn de werkzaamheden in een eindfase. De Vlaamse regering keurde het besluit dat de wettelijke basis en de rechtsgeldigheid moet verzekeren definitief goed. De mogelijkheid tot digitale indiening en afhandeling van bouwaanvragen moet in de loop van dit jaar een feit zijn.

Toepassingen

Voor bouwaanvragen zal als eerste gebruik kunnen gemaakt worden van het interactieve loket, het achterliggende interbestuurlijke uitwisselingsplatform en een set van webservices voor dossierbehandeling. Dat betekent onder meer dat een bouwaanvraag digitaal kan worden ingediend, dat de status van behandeling door elke betrokkene kan worden opgevolgd en dat de aanvrager via het loket in dialoog kan treden met de betrokken diensten.

Voor de gemeente betekent het dat de aanvraaggegevens onmiddellijk digitaal beschikbaar zijn en – al dan niet automatisch – kunnen verwerkt worden en ingebracht worden in het eigen informaticasysteem, dat met andere adviesinstanties via het uitwisselingsplatform wordt gecommuniceerd en de adviezen en beslissingen in dit systeem worden opgeladen.

Overigens kunnen lokale besturen ook voor analoog ingediende dossiers digitale adviezen vragen via het platform.

Efficiëntiewinst en besparingen

Het systeem moet leiden tot een grote efficiëntiewinst en tot besparingen voor alle partijen. Gedaan immers met het indienen in x-voud van papieren dossiers. Uit een lastenmeting blijkt dat het digitaal indienen van alle dossiers voor de gemeenten een besparing op jaarbasis zou opleveren van maar liefst meer dan 12 miljoen euro.

(Bron: De Milieukrant, Kluwer)

Gepubliceerd op 11-04-2014

  117