Milieu

Internationaal Energieagentschap past scenario aan na Marrakesh

Om de globale temperatuurstijging te beperken tot 1,5°C en het akkoord van Parijs uit te voeren zullen meer drastische maatregelen nodig zijn, zegt het Internationaal Energieagentschap (IEA) in een herziene versie van zijn ‘World Energy Outlook’ rapport.

World Energy Outlook 2016De klimaatgesprekken in Marrakesh zetten het agentschap aan om de druk op de landen te verhogen. Er zijn onmiddellijke en radicale reducties van de CO2-uitstoot nodig als we het doel van 1,5°C willen halen, concludeert het IEA. Dit scenario vereist dat 90% van de energie tegen 2040 uit ofwel hernieuwbare ofwel nucleaire bronnen zal komen. En voor de fossiele brandstoffen van de resterende 10% moet de uitstoot dan opgevangen en opgeslagen worden.

Vooruitzichten

De belangrijkste bijgestelde conclusies van het IEA:

  • hernieuwbare energiebronnen en gas zullen in de komende 25 jaar ongetwijfeld de energiemarkt wereldwijd domineren
  • olie zal tegen 2040 wellicht niet volledig af te schrijven zijn, het IEA denkt zelfs dat nieuwe boringen nodig zijn omdat er geen alternatieven zijn voor de luchtvaart en het vrachttransport
  • steenkool gaat wel verdwijnen: dat kantelmoment is ingezet nu in China  de vraag terugvalt door overheidsinspanningen

Transport blijft achter

Het rapport ziet nog veel uitdagingen in de transportsector. IEA stelt dat er na 2040 helemaal geen verbrandingsmotoren mogen rondrijden als we het scenario van 1,5°C willen volgen. In het 2°C-scenario zou er tegen die tijd nog plaats zijn voor maximum 700 miljoen elektrische wagens. Vandaag rijden er wereldwijd al 1,3 miljard rond, waarvan 1,3 miljoen elektrische.

Beide scenario’s liggen ver af van de reële trends, waarschuwt IEA: volgens de actuele verwachtingen zal het transport tegen 2040 maar voor 37% op hernieuwbare energiedraaien. Tegen het einde van dit jaar zullen amper 1,3 miljoen van de 1,3 miljard wagens wereldwijd elektrisch rijden.

Ambities niet loslaten

IEA denkt dat de uitstoot in de komende jaren gaat pieken om dan definitief de daling in te zetten. Maar de industrie en de transportsector zullen nog technologische doorbraken voor het gebruik van hernieuwbare energie nodig hebben om de ambities waar te maken.

In Marrakesh was er ook beroering over de Amerikaanse presidentsverkiezingen en de gevolgen van de plannen van president-elect Trump voor de klimaatakkoorden. Meer dan 360 bedrijven en investeerders hebben hem opgeroepen om het Klimaatakkoord van Parijs te respecteren, waaronder grote Amerikaanse multinationals als Kellog, Hilton, Nike, DuPont, Gap, Hewlett Packard, Levi Strauss en Unilever. “Wij vragen om investeringen voor een koolstofarme economie in de VS en in het buitenland te ondersteunen, om meer duidelijkheid te verschaffen aan de mensen die financiële beslissingen namen, en om het vertrouwen van de investeerders in de wereld te versterken,” luidt de oproep.

 

bron: IEA

Gepubliceerd op 23-11-2016

  273