Milieu

Internationale expansie van windenergie in de Noordzee

In april werden langs de Noordzeekust van België tot Duitsland talloze belangrijke projecten voor offshore-windparken aangekondigd en/of goedgekeurd.

 

Offshore NoordzeeIn België keurde staatssecretaris Tommelein de milieuvergunning goed voor het windmolenpark ‘Mermaid’, dat over een oppervlakte van bijna 17 km² een vermogen van zo’n 300 MW zal produceren. Daarmee zal ons land zeven offshore-windparken hebben, en een achtste zit nog in de planning. Als alle plannen zijn gerealiseerd zullen die samen 2.200 MW of evenveel als twee kerncentrales produceren, en zowat 10% van de totale elektriciteitsbehoefte van België dekken.

 

Nederland plant tegen 2023 genoeg windparken langs de kust om 5 miljoen Nederlandse huishoudens van stroom te voorzien. Dat zal gebeuren met twee grote offshore-gebieden ter hoogte van de provincies Zuid- en Noord-Holland, wat goedkoper is en meer ruimte overlaat aan de scheepvaart. De windparken komen grotendeels op minimaal 22 km afstand van de kust. Hoeveel windmolens er zullen komen is nog niet bepaald; de turbines zullen minimaal 4 MW moeten kunnen produceren. Momenteel hebben de grootste 8 MW vermogen. Eind april zijn de gebieden definitief aangewezen en is de formele procedure voor de toewijzing gestart. Een definitief besluit wil de Nederlandse regering in de loop van 2016 nemen.

 

In Duitsland heeft de Europese Commissie het licht op groen gezet voor de subsidiëring van 20 windparken, waarvan 17 in de Noordzee en nog eens 3 in de Baltische Zee. De plannen voorzien in windparken met capaciteiten van 2.252 tot 688 MW en zouden allemaal samen tot 7 GW aan groene stroom kunnen opleveren, voor een totale investeringskost van een kleine 30 miljard euro. Als alle productiecapaciteit klaar is zullen ze jaarlijks 28 TWh elektriciteit aan het Duitse net leveren. De projecten maken deel uit van het ‘Erneuerbare Energien Gezetz 2014’ programma.

Gepubliceerd op 18-04-2015

  134