Milieu

Is jouw milieu/omgevingsvergunning nog up-to-date?

Eén van de grootste knelpunten van milieu/omgevingsvergunningen is dat ze niet meer de actuele situatie van het bedrijf weergeven. De rubrieken stemmen niet overeen met wat werkelijk aanwezig is. Om dit te vermijden, vind je hieronder 2 to do’s!

1. Doe een rondgang en probeer een helder beeld te krijgen van alle toestellen, activiteiten en producten zoals ze nu aanwezig zijn in jouw bedrijf. Neem je smartphone mee en neem foto’s van installaties en toestellen met bijhorende kenplaat. Je hoeft niet alle toestellen mee op te nemen in jouw inventarisatie, enkel deze die zijn vastopgesteld. Bijvoorbeeld een kleine mobiele airco op kantoor niet, maar een boormachine die is vastgeschroefd in een vastopgestelde draaibank wel. 

2. Doorloop de indelingslijst in VLAREM II. Die telt 62 rubrieken. Doe de moeite om die allemaal eens te bekijken. Misschien kom je tot de vaststelling dat je één rubriek niet hebt opgenomen in jouw milieu/omgevingsvergunning. Wie bijvoorbeeld heftrucks heeft rondrijden in zijn magazijn maar geen rubriek 15 heeft in zijn milieu/omgevingsvergunning, controleert dit best eens.  De indelingslijst ondergaat ook regelmatig wijzigingen. Kloppen de rubrieken nog zoals je die hebt overgenomen in de milieu/omgevingsvergunning? 
Opgelet: je vindt de indelingslijst niet meer in Vlarem I, maar als bijlage 1 in Vlarem II!

Goed om weten: wanneer jouw milieu/omgevingsvergunning niet meer de actuele toestand in jouw bedrijf weergeeft is dat een overtreding (milieumisdrijf). Het komt erop neer dat jouw bedrijf dan niet volledig is vergund. Hiervoor kan je een boete krijgen naargelang de omvang van de overtreding.

Lees op senTRAL meer over andere milieuverplichtingen:
Overzicht van milieuverplichtingen 
Jaarkalender

Gepubliceerd op 08-08-2017

  138