Milieu

ISO 14080: nieuwe standaard om broeikasgasmanagement en klimaatactie te meten

Met de ISO 14080 werkt ISO aan een nieuwe standaard om klimaatactie te meten. De standaard zou vanaf 2018 beschikbaar moeten zijn.

Broeikasgassen worden gezien als de voornaamste oorzaak voor de klimaatverandering. Hun uitstoot onder controle houden, is dus een belangrijke manier om de klimaatopwarming tegen te gaan.Om deze op een efficiënte manier te kunnen managen en ook de aanpassing aan de klimaatverandering concreet te maken, zijn er initiatieven op internationaal, regionaal, nationaal en lokaal niveau. Dit alles in een poging om de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer te beperken.

In de toekomst zal ISO 14080 overheden en bedrijven helpen om goede, duidelijke en effectieve klimaatacties te definiëren en uit te voeren. Deze nieuwe standaard is in ontwikkeling en wil alle organisaties die bezig zijn met klimaatactie, een kader geven. De ISO standaard zal input en een framework voorzien over de manier waarop je als organisatie effectieve mitigatie- en adaptatie activiteiten kan ontwikkelen en vormgeven. De standaard houdt daarbij rekening met de 17 Sustainable Development Goals of SDG’s.

De standaard zal ook voorbeelden voorzien van methodes die je als organisatie kan gebruiken om te communiceren met stakeholders, bv. over de financiële en andere bronnen die gebruikt worden in de organisatie om klimaatverandering tegen te gaan. Organisaties kunnen via de standaard aantonen dat ze hun klimaatverplichtingen in het kader van het Verdrag van Parijs effectief waarmaken en in acties omzetten.

Momenteel is de standaard nog in DIS status (Draft International Standard). De lancering is voorzien in 2018.

ISO/DIS 14080.

Gepubliceerd op 22-05-2017

  407