Veiligheid

ISO 45001 gepubliceerd en online beschikbaar!

Het NBN heeft de definitieve versie van ISO 45001 gepubliceerd. De norm legt de eisen vast waaraan managementsystemen voor veiligheid en gezondheid (V&G) moeten voldoen.

De nieuwe norm legt de eisen vast waaraan managementsystemen voor veiligheid en gezondheid (V&G) op het werk moeten voldoen. Hij moet op termijn OHSAS 18001 vervangen, waarvan de laatste versie ondertussen ook al dateert van 2007. In vergelijking met die laatste, waar de klemtoon lag op veiligheid, ligt het accent van de ISO 45001 meer richting gezondheid. Met andere woorden: meer aandacht voor bijvoorbeeld stress en psychische klachten.

U kunt de definitieve versie van (NBN) ISO 45001 hier raadplegen.

Gepubliceerd op 13-03-2018

  253