Milieu

Jaarverslag milieucoördinator tegen 1 april: gebruik het sjabloon als hulpmiddel

Milieucoördinatoren moeten jaarlijks een verslag opmaken over hun activiteiten en uitgebrachte adviezen in het voorbije jaar. Dit moet klaar zijn tegen 1 april. De wetgeving legt geen vaste vorm noch inhoud op. Als hulpmiddel kunt u gebruikmaken van het sjabloon dat Departement Omgeving ter beschikking stelt.

Dit verslag bevat onder meer (zie ook sjabloon en Lunch & Learn):
  • een overzicht van de uitgebrachte adviezen en het gevolg dat eraan werd gegeven;
  • het tijdstip van de rondgangen;
  • vastgestelde tekortkomingen met voorstellen tot remediëring;
  • een overzicht van de gevolgde uren opleiding van de MC;
  • externe milieuklachten;
  • ...
Het jaarverslag moet niet opgestuurd worden, maar is een intern document waarvan een exemplaar moet bezorgd worden aan:
  • de bedrijfsleiding;
  • de ondernemingsraad en het Comité PBW;
  • de vakbondsafvaardiging, indien er geen OR en Comité PBW is.
Het moet gedurende minstens 5 kalenderjaren ter beschikking gehouden worden (volgend op het kalenderjaar waarover het gaat).

Het beschikbare sjabloon is géén verplicht document, het is een hulpmiddel.

Meer informatie op senTRAL:
Tip: volg alle milieuverplichtingen op via de Milieukalender op senTRAL.
 

Gepubliceerd op 27-02-2018

  411