Milieu

Klasse 3 en CLP: wat te doen?

Als u ingedeeld bent als klasse 3-bedrijf en bovendien over een opslag van gevaarlijke stoffen of brandbare vloeistoffen beschikt, is het belangrijk na te kijken of u een bijkomende melding moet doen of een milieuvergunning moet aanvragen. In onderstaand schema ziet u welke acties nodig zijn.


 
Duidelijk gemeld?

Onder duidelijk gemeld wordt verstaan:

  • de opgeslagen producten zijn duidelijk met naam en hoeveelheid vermeld in de aktename (al of niet in een rubriek voor gevaarlijke stoffen);
  • de opgeslagen producten zijn niet met naam vernoemd in de aktename, maar in het meldingsformulier zijn de producten duidelijk met naam en hoeveelheid vermeld (al of niet in een rubriek voor gevaarlijke stoffen);
  • u beschikt enkel over een opslag van gevaarlijke stoffen ingedeeld in rubriek 17.4, waarbij de werkelijke opslaghoeveelheid binnen het bedrijf niet stijgt t.o.v. de vergunde opslaghoeveelheid.

Meer informatie

Gepubliceerd op 09-06-2015

  342