Klimaatadministraties: België haalt eigen CO2-doelstellingen nooit met de huidige plannen

 
Vandaag worden in verschillende Europese landen opnieuw klimaatmarsen opgezet. Aanleiding voor ‘De Standaard’ om enkele officiële overheidsrapporten van Belgische klimaatadministraties te checken. Daaruit blijkt volgens de krant, dat de uitstoot van broeikasgassen tegen 2035 nog gaat stijgen in plaats van dalen met de maatregelen die België tot nu toe heeft genomen. De energie- en klimaatplannen van de afzonderlijke regeringen zullen het verschil moeten maken.
 

Het gaat over een gecombineerd rapport van de federale administraties over de verwachtingen op het vlak van de uitstoot van broeikasgassen voor de periode 2016-2035. Dat moet jaarlijks worden opgesteld door alle Europese lidstaten. De laatste versie bevat een aantal recente prognoses die ‘De Standaard’ kon inkijken.

  • Met de maatregelen die tot nog toe zijn genomen zal de uitstoot tussen 2016 en 2035 niet dalen maar stijgen: van 115,8 miljoen ton CO2-equivalent naar 124,2 miljoen ton, of een toename van 8%. Dat zijn projecties waarin de maatregelen van de regionale overheden en de federale regering zijn samengeteld.
  • Opvallend is het gewicht van de energiesector, waarvan de uitstoot met de huidige maatregelen nog met 50% zou stijgen, van 20 naar 30 miljoen ton. Maar dat heeft veel te maken met de kernuitstap die in de cijfers is verrekend en die de uitstoot van elektriciteitscentrales na 2025 flink doet stijgen.
Energieplannen

De gewestregeringen hebben intussen wel hun eigen klimaat- en energieplannen opgemaakt, die bijkomende inspanningen uittekenen. Met die extra maatregelen, waaronder heel wat investeringen in hernieuwbare energie, wordt de stijging gehalveerd. Deze plannen liggen nog ter beoordeling bij de Europese Commissie. Zij zouden de trend kunnen omkeren en de uitstoot van broeikasgassen tegen 2035 doen dalen naar 96,5 miljoen ton, of 17% minder dan in 2016. Maar ook dat is nog altijd een cijfer dat de doelstellingen ruim mist. Het betekent dat België na 2035 nog 83% van de Europese doelstellingen tegen 2050 zou moeten realiseren. De Europese ambitie is volledige klimaatneutraliteit tegen de helft van deze eeuw te bereiken.

De plannen die bij de Europese Commissie zijn ingediend hebben vooral een effect op de uitstoot van de transportsector, die daardoor met meer dan 30% zou dalen. Dat cijfer komt voornamelijk van de invoering van een slimme kilometerheffing, en bevat dus nog geen efficiëntiewinsten van de elektrificatie.
Verkiezingen

Deze conclusies komen niet toevallig op een moment waarop de politieke beleidsmakers onder druk staan van de komende verkiezingen en de klimaatmarsen. Diverse organisaties maken van het momentum gebruik om hun eigen memoranda naar voor te schuiven en nieuwe klimaatmaatregelen te beïnvloeden. Gisteren  publiceerde de chemische en kunststoffenindustrie nog een mededeling waarin ze onder meer verwees naar haar technologische rol in noodzakelijke oplossingen als CO2-opvang en waterstof als energiedrager. Het zal ongetwijfeld niet de laatste stem zijn van maatschappelijke stakeholders in het klimaatdebat.

Gepubliceerd op 15-03-2019

  112