Milieu

Klimaatakkoord Parijs in werking

Op 4 november 2016 trad het VN-klimaatakkoord van Parijs officieel in werking. Dit gebeurde dertig dagen nadat aan de voorwaarden tot inwerking treding werd voldaan, nl. na de ratificatie door minimaal 55 landen die samen verantwoordelijk zijn voor 55% van de uitstoot van broeikasgassen.

De Europese Unie ratificeerde het verdrag vorige maand. Met die Europese instemming werd aan de vereiste voorwaarden voldaan.

De volgende stappen in de wereldwijde aanpak van de klimaatverandering, worden sinds 7 november en nog tot 18 november gezet op de VN-klimaatconferentie in Marrakesh, Marokko. Hier werken vertegenwoordigers van de ondertekenende landen de implementatie van het akkoord uit.

Meer info over de klimaatconferentie.

Gepubliceerd op 09-11-2016

  276