Milieu

Klimaatdoelstellingen: Vlaamse overheid moet het voorbeeld geven

 Tegen eind 2030 wil de Vlaamse overheid zowel de CO2-uitstoot van gebouwen en technische infrastructuur als die van haar dienstvoertuigen met 40% verminderen. Het energieverbruik door gebouwen en technische infrastructuur moet tegelijk met 27% dalen ten opzichte van basisjaar 2005.


Eerder dit jaar organiseerde de Vlaamse regering al een eerste ‘Klimaattop’ voor Vlaanderen, en op 1 juli engageerde zij zich om de klimaatimpact van de Vlaamse overheid zelf sterk te verminderen. Ze gaat zelf haar energieverbruik en CO2-uitstoot voor eigen werking reduceren en wil daarmee een ambassadeursrol vervullen bij de noodzakelijke maatschappelijke verandering als antwoord op het klimaatakkoord van Parijs.

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege: “We willen het goede voorbeeld geven door zelf een ambitieus doel voorop te stellen en dit te koppelen aan concrete maatregelen op korte termijn. Ik roep alle maatschappelijke partners op om tegen de tweede klimaattop op 1 december 2016 ook hun engagementen bekend te maken.”

De actieplannen

Deze doelstellingen worden in drie actieplannen geconcretiseerd, en aangevuld met acties die op korte termijn gerealiseerd moeten worden.

  • Een eerste actieplan zet in op verbeterde energie-efficiëntie in gebouwen en technische infrastructuur van de Vlaamse overheid. Dat is dus vorige vrijdag goedgekeurd en zal getrokken worden door het Vlaams EnergieBedrijf.
  • Een tweede actieplan zet in op het verlagen van het brandstofverbruik van de dienstvoertuigen. Daarover valt de beslissing binnenkort, en fet Facilitair Bedrijf zal dit moieten stimuleren en opvolgen.
  • Een derde actieplan volgt tegen eind dit jaar: de Vlaamse klimaatambitie moet dan deel uitmaken van het “ambassadeurschap van elke Vlaamse ambtenaar”.
Ook via overheidsopdrachten

De Vlaamse overheid zal ook haar overheidsopdrachten als instrument gebruiken om haar klimaatdoelstellingen te helpen realiseren. Dat was overigerns al in het “Vlaams Plan Overheidsopdrachten” voorzien.

Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) zal alle activiteiten om de doelstellingen te behalen coördineren, en de nodige gegevens te verzamelen over de verschillende actieplannen heen. LNE volgt ook de uitwerking van de doelstellingen in de actieplannen op, in nauwe samenwerking met de verschillende trekkers. Deze inspanningen en resultaten worden zowel centraal als per entiteit opgevolgd. Daarvoor zet de Vlaamse overheid de komende jaren extra in op het verzamelen en koppelen van gegevens en een transparante monitoring. 

Gepubliceerd op 07-07-2016

  303