Klimaatprotest van centrale bankiers


 Wanneer klimaatprotest wordt vertolkt door scholieren en grootouders heeft het vooralsnog weinig impact op politici en bedrijven. Maar als de gouverneurs van de centrale banken van Frankrijk en Engeland een gezamenlijke klimaatoproep aan de wereldwijde financiële wereld richten, dan lijkt er opnieuw een baken verzet in de klimaatbeweging.
 

Mark Carney, de gouverneur van de Bank of England, en François Villeroy de Galhau, de gouverneur van de Banque de France, publiceerden deze week een open brief in enkele kranten gericht aan financiële regelgevers, banken en verzekeraars over de hele wereld. Zij spoorden hen aan om de lat dringend hoger te leggen om een kliaatcatastrofe te voorkomen.

Centrale rol voor de financiële sector

Want het mondiale financiële systeem staat natuurlijk niet buiten de realiteit. Ook investeerders worden geconfronteerd met de existentiële dreiging van de klimaatverandering, en zij hebben daartoe ook belangrijke hefbomen in handen. Ze moeten dringend hervormingen doorvoeren, aldus beide gouverneurs in hun opgemerkte oproep. Hun boodschap drong ook meteen naar de kern van hun doelgroep: als jullie klimaatverandering niet serieus nemen zal dat heel veel geld kosten.

"Als financiële beleidsmakers en prudentiële toezichthouders kunnen we de voor de hand liggende fysieke risico's [van de klimaatverandering] niet negeren. Klimaatverandering is een mondiaal probleem dat vraagt om mondiale oplossingen, waarbij de hele financiële sector een centrale rol te spelen heeft.”

De Britse en Franse centrale banken horen bij 's werelds meest invloedrijke centrale banken. De gouverneurs dringen er ook bij andere financiële toezichthouders over de hele wereld op aan om stresstests ‘klimaatverandering’ uit te voeren, om risico's in het systeem op te sporen. Ze roepen op tot meer samenwerking tussen landen op dit gebied en waarschuwen dat een massale herverdeling van kapitaal nodig is om te voorkomen dat de opwarming van de aarde boven de 2°C maximumdoelstelling van het klimaatakkoord van Parijs uitkomt. Het banksysteem moet daarbij een centrale rol spelen.

"Als bedrijven en industrieën zich niet aanpassen aan deze nieuwe realiteit, zullen ze niet overleven."

De kostprijs van rampen en extreem weer

Hoe de klimaatverandering vandaag al, en in toenemende mate, ingrijpt in de economie hoeft geen verklaring meer. Catastrofale weersomstandigheden zoals hittegolven, droogte en overstromingen, zullen banken en verzekeraars met aanzienlijke verliezen opzadelen. Er zijn ook andere risico's voor financiële bedrijven, zoals leningen aan bedrijven die afhankelijk zijn van de verbranding van fossiele brandstoffen en daarom risico lopen op grote financiële verliezen. Banken zullen vaststellen dat ze gestrande activa hebben die waardeloos blijken indien ze afhankelijk zijn van de verbranding van fossiele brandstoffen. Sommige financiële studies rekenden al zo’n 20 triljoen aan activa die kunnen worden weggevaagd door de klimaatverandering, als ze niet effectief wordt aangepakt. De gouverneurs baseren zich ook op een rapport van het ‘Network for Greening the Financial System’(NGFS), een internationale groep van centrale banken en financiële regelgevers waarin de stappen worden geschetst die financiers moeten nemen om de klimaatverandering aan te pakken.

Hefbomen

De demarche van beide gouverneurs is niet de eerste die rechtstreeks de verantwoordelijkheid van investeringsfondsen en financiële instellingen aanspreekt. Eerder al was de “Divest”-beweging voor het terugtrekken van alle investeringen in fossiele brandstoffen ontstaan. En ook verzekeringsmaatschappijen komen wereldwijd onder groeiende controverse te staan over hun rol in de klimaatverandering en de hefbomen die ze in handen hebben. De druk op beleidsmakers om sneller en forser in actie te schieten komt daarmee steeds breder vanuit de economische actoren zelf.

Gepubliceerd op 20-04-2019

  87