Koelinstallaties: bijvulverbod voor F-gassen met hoge GWP-waarde vanaf 1 januari 2020!

Wanneer u gefluoreerde broeikasgassen met een WP-waarde > 2500 gebruikt als koelmiddel voor uw koelinstallaties met een hoeveelheid koelmiddelvulling van 40 ton CO2-equivalent of meer, wees dan voorbereid op 1 januari 2020. Vanaf die datum treden bepalingen uit de F-gassenverordening in werking met een bijvulverbod voor deze F-gassen. Verordening (EU) 517/2014 gaat stelselmatig F-gassen verbieden met een te hoge GWP-waarde.

Welke koelinstallaties vallen onder bijvulverbod?
 
In de 1e kolom vindt u alle F-gassen (koelmiddel) met een GWP-waarde (2e kolom) > 2.500.
In de 3e kan u zien welke koelmiddelinhoud overeenkomt met 40 ton CO2-equivalenten. Elke koelmiddelinhoud die hiermee overeenkomt of hoger is, valt dus onder het bijvulverbod.   Wat gebeurt vanaf 1 januari 2020?
->  Gebruiksverbod (F-gassenverordening, art. 13):
Het wordt verboden om gefluoreerde broeikasgassen (f-gassen) met een GWP-waarde van 2500 of meer te gebruiken voor de service of het onderhoud van koelapparatuur met een hoeveelheid koelmiddelvulling van 40 ton CO2-equivalent of meer. In de praktijk zal dus geen koelmiddel meer kunnen worden bijgevuld in bestaande koelinstallaties wanneer een lek optreedt.
Dit verbod geldt niet voor:
  • militaire apparatuur;
  • apparatuur die bedoeld is voor toepassingen die ontworpen zijn om producten te koelen tot temperaturen onder – 50 °C;
  • apparatuur waarvoor de Europese Commissie een tijdelijke vrijstelling heeft verleend.
Goed om weten!
  • Geregenereerd en gerecycleerde F-gassen met een GWP-waarde > 2500 mogen nog tot 1 januari 2030 worden gebruikt om bij te vullen. Lees hierover: Vragende partijen op markt naar gerecupereerd koelmiddel zoals R404A
  • In het logboek moeten alle bijvullingen worden genoteerd. Wanneer de GWP >= 2500 moet vanaf 1 januari 2020 ook worden genoteerd of het bijgevulde F-gas gerecycleerd of geregenereerd is (VLAREM II, art 5.16.3.3. § 8, 2°).

-> Handelsverbod (F-gassenverordening, bijlage III):
Er geldt vanaf 2020 ook een verbod voor het op de markt brengen van stationaire koelapparatuur die werken op F-gassen met een GWP-waarde van 2500 of meer. Er zullen dus geen nieuwe koelinstallaties meer op de markt worden gebracht met dergelijke F-gassen als koelmiddel.

Lees ook op senTRAL:

Gepubliceerd op 14-08-2019

  167