Komt u in aanmerking voor cofinanciering bij de uitvoering van bodemsaneringswerken?

Cofinanciering kan oplopen tot 200.000 euro. Het is dus zeker de moeite waard om na te gaan of u recht hebt op deze financiële tussenkomst bij de sanering van een historische bodemverontreiniging. Lees hieronder welke voorwaarden gelden.

Waarover gaat het?

Sinds 1 september 2013 komt de OVAM tussen bij de uitvoering van bodemsaneringswerken met betrekking tot:

 • historische bodemverontreiniging (verontreiniging ontstaan vóór 29 oktober 1995); of
 • het historische deel van een gemengde bodemverontreiniging. 

Deze vorm van subsidie wordt ‘cofinanciering’ genoemd.

Heeft u een terrein waar een historische verontreiniging is vastgesteld die dient gesaneerd te worden? Ga dan zeker na, samen met uw erkend bodemsaneringsdeskundige, of u in aanmerking komt voor cofinanciering.

Voorwaarden voor cofinanciering

Wie komt in aanmerking voor cofinanciering? Dat zijn huidige of voormalige eigenaars van een grond waarop een historische bodemverontreiniging is ontstaan en waarvoor bodemsanering noodzakelijk is.

U dient te voldoen aan onderstaande voorwaarden om aanspraak te kunnen maken:

 • U heeft de grond, waar de verontreiniging is ontstaan, verworven voor 1 juni 2008;
 • Ben u voormalig eigenaar, dan dient u bij de overdracht van het terrein de verbintenis tot uitvoering van de sanering te zijn aangegaan;
 • U draagt de kosten van de bodemsanering;
 • U heeft geen vrijstelling gekregen van de saneringsplicht;
 • U heeft de bodemverontreiniging niet minder dan 30 jaar geleden zelf veroorzaakt;
 • Er mag geen proces-verbaal van de OVAM tegenover u zijn opgesteld;
 • U dient te voldoen aan de voorwaarden voor het verlenen van de-minimissteun;
 • De verontreiniging is niet veroorzaakt door de exploitatie van een tankstation of droogkuis;
 • U heeft voor de sanering nog geen cofinanciering of andere overheidssteun ontvangen;
 • De sanering dient uitgevoerd te worden volgens een conform verklaard bodemsaneringsproject. De conformverklaring werd afgeleverd na 31 mei 2008.

Hoe cofinanciering aanvragen?

Wanneer u aanspraak wil maken op cofinanciering dan dient u een aanvraag in bij de OVAM, en dit vóór de start van de bodemsaneringswerken. Het zijn immers enkel de kosten die gemaakt worden na de ontvankelijke aanvraag die in aanmerking komen voor cofinanciering. Het is aldus aangewezen om de aanvraag samen met het bodemsaneringsproject bij de OVAM in te dienen. De OVAM streeft er dan naar om te beslissen over de aanvraag tegen dat het bodemsaneringsproject conform wordt verklaard. De OVAM keurt de aanvragen tot cofinanciering goed zolang er budget beschikbaar is. De begrotingskredieten voor cofinanciering worden jaarlijks herbekeken.

Hoeveel bedraagt cofinanciering?

Alle kosten gerelateerd aan de uitvoering van de bodemsanering komen in aanmerking voor cofinanciering, zoals bijvoorbeeld de kost voor de aannemer en de erkend bodemsaneringsdeskundige. Het huidig subsidiepercentage bedraagt voor ondernemingen 35% van de totale kost die in aanmerking komt voor cofinanciering. Het maximaal bedrag dat wordt uitgekeerd is 200.000 euro (excl. BTW). Wanneer de OVAM de aanvraag goedkeurt, wordt een cofinancieringsbeslissing opgesteld. Deze vermeldt onder andere het maximale bedrag dat zal uitbetaald worden en de uiterste datum waarop de facturen mogen gedateerd zijn voor indiening tot uitbetaling.

Hoe gebeurt uitbetaling?

De uitbetaling van de cofinanciering gebeurt in maximaal drie schijven op basis van reeds betaalde facturen. Er dient een aanvraag tot uitbetaling te worden gericht aan de OVAM. De aanvraag bevat naast een rekeningstaat, eveneens de facturen, op naam van de aanvrager, en het bewijs van betaling.

Terrein overdragen?

Eens uw aanvraag tot cofinanciering is goedgekeurd door de OVAM, kan u dit bij verkoop van uw terrein overdragen naar de nieuwe eigenaar. Deze nieuwe eigenaar dient uiteraard wel aan de voorwaarden te voldoen zoals hoger opgelijst.

Bent u eigenaar van een te saneren grond? Ga dan zeker na of u in aanmerking komt voor cofinanciering. Uw erkend bodemsaneringsdeskundige kan u hierbij ondersteunen.


Stien Van Gestel, AECOM Belgium BVBA


  

 

Gepubliceerd op 12-09-2018

  472