Milieu

Kwaliteitsborgingssysteem voor IHM dierlijke bijproducten moet geïmplementeerd zijn

Sinds 17 oktober moeten inzamelaars, handelaars en makelaars (IHM) van dierlijke bijproducten een kwaliteitsborgingssysteem geïmplementeerd hebben (KBS, lees ook eerder bericht). Deze verplichting gold al voor de IHM van gevaarlijke afvalstoffen, maar werd uitgebreid. Het KBS moet binnen 2 jaar gekeurd zijn, tegen uiterlijk 17 oktober 2017.   

Het betreft hier de geregistreerde inzamelaars, handelaars en makelaars van categorie 1-materiaal – met uitzondering van kadavers –, of van categorie 2-materiaal – met uitzondering van kadavers.

Volgens Vlarema is een kwaliteitsborgingssysteem gebaseerd op 4 principes:
  • risicoanalyse;
  • integraal ketenbeheer;
  • traceerbaarheid; en
  • zelfcontrole.
De keuring moet gebeuren door een goedgekeurde onafhankelijke keuringsinstelling. U vindt de lijst op de website van OVAM. Bij niet-tijdige keuring kan uw registratie als IHM geschorst worden.

Ter info: IHM van gevaarlijke stoffen moeten al beschikken over een geïmplementeerd KBS sinds 1 juni 2013 ( nieuw geregistreerde bedrijven al op 1 juni 2012). De keuring moest gebeurd zijn tegen 1 juni 2015. De bedrijven die sindsdien geschorst werden, kunnen zich nog in orde stellen door het implementeren en laten certificeren van het KBS door een keuringsinstelling.

Na de eerste keuring moet het KBS om de 4 jaar herkeurd zijn.

Tip: volg dergelijke deadlines op in onze milieukalender.

Gepubliceerd op 10-11-2015

  302