Milieu

Let op met onvolledige bouwaanvragen in december 2017

Het omgevingsloket houdt zich sterk dat vanaf 1 januari 2018 alle Vlaamse gemeenten met het loket voor omgevingsvergunningen (OMV-loket) zullen werken, en niet meer met het loket voor bouwaanvragen (DBA-loket). Nieuwe aanvragen zullen vanaf 1 januari 2018 worden ingediend in het digitaal loket voor omgevingsvergunningen.

Het omgevingsloket waarschuwt er daarom voor dat, wie in de loop van de volgende weken nog een aanvraag indient in het loket voor digitale bouwaanvragen en wanneer dat dossier in januari onvolledig of onontvankelijk wordt verklaard, een volledig nieuw dossier zal moeten ingeven en indienen via het loket voor omgevingsvergunningen. De loketten zijn nl. twee verschillende toepassingen die niet toelaten dat dossiers gedupliceerd kunnen worden.

Wie nog een aanvraag wil indienen via het DBA-loket, doet dat daarom best vóór 1 december 2017.
  
Het loket voegt er nog aan toe dat vanaf 1 januari 2018 ook de EPB-regelgeving verstrengd zal worden.

Gepubliceerd op 09-11-2017

  147