Milieu

LNE maakt een film over EMAS

EMAS-YTEMAS is het internationale managementsysteem voor milieubeheer. Ondernemingen of organisaties die instappen in een milieumanagementsysteem, kiezen best voor EMAS, vindt het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) van de Vlaamse overheidsadministratie. Net zoals bij de internationale ISO 14001-norm is het doel van EMAS om de milieu-impact van een organisatie te beperken, maar EMAS biedt ook een toegevoegde waarde op het vlak van communicatie, transparantie en geloofwaardigheid. En dat is te weinig gekend in Vlaanderen.

EMAS staat voor ‘Eco-Management and Audit Scheme’. Het is een vrijwillig milieumanagementsysteem, ontwikkeld door de EU maar wereldwijd ter beschikking van alle organisaties. De drie sleutelbegrippen zijn prestatie, geloofwaardigheid en transparantie. Het doel van EMAS is het permanent verbeteren van de milieuprestaties van een organisatie. Om een EMAS-registratie te verwerven wordt het gehele milieumanagementsysteem via audits door onafhankelijke externen gecontroleerd. Het feit dat de informatie over de milieuprestaties van een bedrijf publiek beschikbaar is, vormt een belangrijk aspect van EMAS. Zowel binnen als buiten de organisatie streeft EMAS naar een actief engagement van de werknemers en de stakeholders. Om die redenen vormt EMAS het hoogste kwaliteitslabel voor milieuzorg.

EMAS of ISO 14001?

De eisen aan het milieumanagementsysteem in EMAS zijn vrijwel identiek aan ISO 14001, en zorgen ervoor dat de belangrijkste milieuaspecten continu verbeteren. EMAS houdt verder ok een jaarlijkse ‘milieuverklaring’ in: een openbaar milieuverslag. Een organisatie die al een ISO 14001-certificaat bezit, kan dus relatief eenvoudig ook een EMAS-registratie verwerven. In 2014 hadden 1.216 organisaties in België een ISO 14001-certificaat; op dit moment zijn er 74 organisaties (met samen 639 vestigingen) EMAS-geregistreerd.

Om een EMAS-registratie te verwerven, moet een organisatie een stappenplan doorlopen. Voor KMO’s biedt de EU de tool “EMAS Easy” aan, waarmee men een aanvraag tot registratie kan indienen bij het gewest waar ofwel de organisatie ofwel de hoofdzetel gelegen is. Voor Vlaanderen is het Departement LNE daarvoor de bevoegde instantie.

LNE promoot EMAS met een online film

Het Departement LNE vindt dat EMAS nog te weinig gekend in Vlaanderen, en zet daarom een 12 minuten durende film online, met een verkorte versie van 3 minuten. Bedrijfsleiders uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië zoals Eric Gryson (Ricoh), Patrick Danau (Audi Brussel), Johan Symoens (Derbigum) en John Martin (Martin’s Hotels) getuigen daarin wat EMAS voor hun bedrijf betekent. De film staat op www.emasloont.be, waar u ook de nodige praktische informatie en links vindt.

 

Gepubliceerd op 14-10-2016

  177