Milieu

Lokale besturen versterken de Vlaamse Klimaattop

Vandaag vindt in Brussel de ‘Vlaamse Klimaattop’ plaats. In het klimaatbeleid hebben ook de lokale besturen een belangrijke rol te spelen, en de provincie Antwerpen legt daarom vandaag het klimaatrapport met acties van haar gemeenten op tafel.

Klimaatdag -provincies -hseDe provincies hebben in de voorbije jaren zowat 78% van de gemeenten kunnen aanzetten tot inspanningen voor het milieu. “Het klimaatengagement leeft bij lokale besturen, zegt de bevoegde Antwerpse gedeputeerde Rik Röttger. “Het is nu een kwestie van zo snel mogelijk van elkaar te leren en goeie acties over heel Vlaanderen uit te rollen. Zo geven openbare besturen het goede voorbeeld, en begeleiden ze hun inwoners om hetzelfde te doen.”

In de provincie Antwerpen kiezen gemeenten vooral voor een efficiëntere openbare verlichting, het milieuvriendelijker maken van het openbare patrimonium, en dienstfietsen voor hun ambtenaren. Daarnaast zijn er ook gemeenten waar aansluitingen voor warmtenetten worden gepromoot, energieadviseurs aangeworven of eigen grond ter beschikking wordt gesteld voor groenteteelt.

Samenwerking

De provincie Antwerpen sensibiliseert al sinds 2011 lokale besturen om klimaatneutraal te worden. Alle provincies werken al jaren rond klimaat, duurzame ontwikkeling en biodiversiteit. Röttger: “Nu Vlaanderen haar klimaatbeleid verder wil vormgeven is onze expertise daarin zeker een meerwaarde. Als intermediair tussen het gemeentelijke en bovenlokale niveau overtuigden wij in de voorbije jaren al meer dan 239 Vlaamse steden en gemeenten om samen acties te ondernemen. Samenwerking is de kern van het realiseren van klimaatbeleid. Zo werken de provincies nauw samen met andere trekkers voor het klimaatbeleid zoals de intercommunales en de netbeheerders. We hopen dus van harte dat de Vlaamse overheid mét de provincies gaat werken. Om een maximaal resultaat te behalen is het een absolute must dat overheden hun inspanningen rond klimaat bundelen.”

Op de klimaattop vandaag neemt de Limburgse gedeputeerde Ludwig Vandenhove namens de vijf Vlaamse provincies het woord in het panelgesprek met mandatarissen en middenveld.

Het goede voorbeeld

Klimaat -gemeenten -hseBinnen hun eigen organisatie geven gemeenten ook steeds meer het goede voorbeeld van efficiënter energieverbruik. Dit komt vandaag ook goed uit, want elke cent telt. De provincie Antwerpen maakte een top 3 van de meest toegepaste klimaatingrepen bij haar gemeenten.

1. Openbare verlichting. Verlichting doven waar ze overbodig is, en aanpassen naar energiezuinige lampen waar ze nodig is: hat is de meest gekozen actie door de gemeenten. Hiermee bespaart een gemeente in samenwerking met de netbeheerders jaarlijks 250.000 tot meer dan 600.000 kWh. Door de openbare verlichting te doven en/of te vernieuwen bespaarden 11 Antwerpse steden en gemeenten meer dan 3 miljoen kWh, voldoende om jaarlijks 1.000 gezinnen te voorzien van elektriciteit.

2. Aanpassen verwarming. Ranst en Niel besparen 25% energie in gebouwen door stookinstallaties te voorzien van isolatie en correct af te stellen. De stad Antwerpen en Kapellen verminderden zo hun CO2-uitstoot met respectievelijk 44 en 31 ton.

3. Dienstfietsen. De personeelsleden van de gemeente en het OCMW van Mol fietsten meer dan 130.000 km bij elkaar in vijf maanden tijd. De werknemers van Heist o/d Berg kochten 31 elektrische fietsen aan met een groepsaankoop. Ook in vele andere gemeenten komen de lokale ambtenaren nu gezond naar het werk.

Lokale klimaatacties

Een greep uit de gemeentelijke klimaatacties in de provincie Antwerpen:

  • Turnhout sluit warmtenetten aan. Bij de herontwikkeling van de voormalige industriële sites van Foresco en Atelfond koos de stad ervoor om aansluitingen op warmtenetten te voorzien. De benodigde warmte zal in de toekomst uit geothermie komen, zodat de inwoners van de nieuwe wijk voor hun warmte niet meer afhankelijk zullen zijn van fossiele brandstoffen.
  • Hoogstraten neemt energieadviseur in dienst. Die helpt inwoners energie besparen en begeleidt hen tot en met de ingrepen. Ook Balen, Antwerpen en Schoten geven samen met Kamp C advies aan bouwers. Zij kiezen ervoor om bij de opmaak van de plannen voor gebouwen of projecten een adviseur in de schakelen. Op die manier helpen deze gemeenten inwoners om de meest duurzame keuze te maken in een vroege fase.
  • Herenthout, Duffel, Grobbendonk, Oud -Turnhout en Schelle stellen grond ter beschikking voor groenteteelt. Op die manier verkorten ze de productieketen van voedsel.
  • Groepsaankopen. Via groepsaankopen voor groene stroom, zonnepanelen en energiezuinige elektronica maakten verschillende gemeenten het voor hun burgers gemakkelijker en goedkoper om hun energiefactuur duurzamer en zuiniger te maken.

Alle acties van gemeenten staan op de website van de provincie.

 

(Provincie Antwerpen)

Gepubliceerd op 19-04-2016

  242