Milieu

Loket Digitale Bouwaanvraag niet meer bruikbaar vanaf 1 juni 2017

Wanneer op 1 juni de omgevingsvergunning overal van toepassing is, moet voor elke aanvraag voor een omgevingsvergunning of een melding het omgevingsloket gebruikt worden. Het DBA-loket (Digitale bouwaanvraag) kunt u vanaf dan niet meer gebruiken. Omdat beide sterk verschillen kunnen dossiers niet “overgezet” worden van het ene naar het andere loket.

Door de inhoudelijke uitbreiding en de aangepaste regelgeving verschilt het Omgevingsloket (ook “OMV-loket”) op vlak van architectuur erg van het DBA-loket. DBA-dossiers die voor 1 juni werden aangemaakt maar nog niet werden ingediend of die na 1 juni onvolledig of onontvankelijk verklaard werden, kunnen dus niet meer verwerkt worden via het DBA-loket. Bijgevolg moeten ze opnieuw worden samengesteld volgens de wetgeving van de omgevingsvergunning en aangemaakt en ingediend worden via het omgevingsloket. Het oorspronkelijke DBA-dossier dupliceren om het over te zetten naar het OMV-loket is dus technisch niet mogelijk.

Dossiers die wel correct werden ingediend in het DBA-loket voor 1 juni en volledig en ontvankelijk werden verklaard, worden wel verder afgehandeld volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening via het DBA-loket, waarlangs ook de beslissing gecommuniceerd zal worden.

Zie ook op senTRAL:

Gepubliceerd op 18-04-2017

  196