Maakt luchtvervuiling COVID-19 gevaarlijker?

Steeds meer wetenschappers stellen zich de vraag of luchtvervuiling een verzwarende factor is voor Covid-19. Er zijn opvallende correlaties, maar die bewijzen nog geen causaal verband. Het lijkt wel aangewezen om de kwestie te onderzoeken.
 

De pandemie heeft vooralsnog relatief meer slachtoffers gemaakt in regio’s met meer luchtvervuiling, zoals Wuhan, Noord-Italië, Parijs en New York. VRTNWS citeert onderzoeker Ben Nemery van de KU Leuven: "Een hoger sterftecijfer in gebieden met meer luchtvervuiling lijkt plausibel, maar of het ook leidt tot meer infecties, is nog moeilijk uit te maken.”

Ook in Vlaanderen is de luchtvervuiling erger dan gemiddeld in Europa. Vlaamse wetenschappers gaan nu onderzoeken of luchtvervuiling coronapatiënten meer in gevaar brengt. Enkele vragen die ze willen beantwoorden gaan dieper in op de vastgestelde correlaties:

- Sterven er meer coronapatiënten in gebieden met slechtere luchtkwaliteit?

Luchtvervuiling vergroot de kans op hart- en longaandoeningen maar ook op diabetes, factoren waarvan bekend is dat ze iemand die Covid-19 oploopt ernstiger ziek maken. Uit cijfers weten we nu al dat Covid-19-patiënten veel vaker dan gemiddeld al een bestaande long- of hartaandoening hadden. Onderzoek van de universiteit van Harvard berekende dat per extra microgram fijnstof (PM2,5) per kubieke meter in de lucht, Covid-19-patiënten 8% meer kans hebben om aan het virus te sterven. Voor 65-plussers zou deze risicofactor 11 keer hoger liggen bij Covid-19 dan bij andere aandoeningen. De onderzoekers filterden 20 factoren weg die het dodental negatief zouden kunnen beïnvloeden, zoals de armoedegraad, het aantal ziekenhuisbedden, het percentage obesitasgevallen enz. Andere studies werden al gedaan door de universiteit van Cambridge en de Martin Luther-Universiteit in Halle/Wittenberg. Ze bevestigen allemaal dat de sterftecijfers van de pandemie hoger zijn in vervuilcde regio’s, maar leveren nog geen bewijs van een direct oorzakelijk verband.

Toxicoloog en longspecialist Ben Nemery van KU Leuven stelt: "Wie Covid-19 oploopt en in een regio woont met meer luchtvervuiling, heeft een slechtere prognose. Een hoger sterftecijfer is plausibel, maar nog niet aangetoond." VRTNWS consulteerde ook professor Tim Nawrot van de universiteit van Hasselt, die verwijst naar het bewezen medische verband: luchtverontreininging beïnvloedt het immuunsysteem en de ontstekingsreacties in de longen, wat de prognose van een patiënt negatief kan beïnvloeden.

- Zijn meer infecties onder de bevolking van regio’s met meer luchtvervuiling?

In China is onderzoek gedaan met de gegevens van 324 steden. Een conclusie was dat in gebieden met 10 microgram meer stikstifdioxide of fijnstof per kubieke meter in de vijf jaar voor de pandemie, gemiddeld ruim 22,41% (NO2) en 15,35M% (PM2,5) meer Covid-gevallen waren, en 19,2% (NO2) of 9,61% (PM2,5) meer ernstige infecties. Ook een ander Chinees onderzoek over 120 steden vond een duidelijke link tussen luchtvervuiling en Covid-19. Wetenschappers daar concludeerden dat er "een duidelijk verband is" tussen luchtvervuiling en het aantal Covid-19-infecties na het wegfilteren van andere mogelijk beïnvloedende factoren. De Wereldbank publiceerde een rapport voor Nederland na onderzoek in 355 steden en gemeenten daar. Dat besluit dat PM2,5 een heel belangrijke voorspellende factor is voor het aantal bevestigde gevallen en voor het aantal ziekenhuisopnames voor Covid-19. Wanneer de luchtvervuiling stijgt met 20% verdubbelt het aantal te verwachten Covid-gevallen, concludeert deze studie nog.

Nemery acht het verband met een hogere besmettingsgraad niet bewezen: “Het is moeilijk om de verschillende mogelijke oorzaken en factoren uit elkaar te houden. Het kan zijn, maar het is moeilijk om dit nu te zeggen. Momenteel weten we nog te weinig over Covid-19. We weten zelfs niet waarom iemand vatbaarder kan zijn dan iemand anders."

- Kan fijn stof het virus transporteren?

Dat lijkt de meest beangstigende vraag. Italiaanse onderzoekers hebben die hypothese al bekeken, en denken dat het virus kan worden verspreid door de lucht doordat het zich zou kunnen hechten aan fijn stof. Nemery hecht er geen geloof aan. "Het is gedaan zonder veel experimentele bewijsvoering. En het is nog niet verschenen in een peer-reviewed tijdschrift, dus nog niet gecheckt door collega-experts. Maar het is wel het onderzoeken waard, al was het maar om de denkpiste helemaal te kunnen uitsluiten."   


Auteur: Joris De Vroey

Gepubliceerd op 19-05-2020

  52