Milieu

Mag ik kleine recipiënten gevaarlijke producten samen opslaan in brandwerende kast?

Ja, dit mag. Kleine recipiënten met gevaarlijke producten zoals schoonmaakproducten, ontsmettingsmiddelen, verven, enz. kunnen worden ingedeeld in rubriek 17.4. Hiervoor zijn geen afstandsregels van toepassing. Daarom kunnen deze producten samen worden opgeslagen in een brandwerende kast. Houd wel rekening met de verplichte inkuiping! Dit staat los van opslag in een brandwerende kast en is nog te voorzien. Hetzij geïntegreerd in de kast, hetzij apart.  

Rubriek 17.4 is enkel van toepassing op gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen met minstens één CLP-gevarenpictogram. De producten mogen niet groter zijn dan 30 l of 30 kg. De maximale opslag mag niet hoger zijn dan 5000 kg of 5000 l.

Opgelet: aërosolen en gevaarlijke gassen vallen niet onder rubriek 17.4! Kleine hoeveelheden spuitbussen en gassen worden niet ingedeeld in VLAREM. De indelingsdrempel voor rubriek 17.1.1. (Aërosolen) en rubriek 17.1.2.1 (Gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten) is 300 liter.   


 

Gepubliceerd op 01-09-2016

  566