Milieu

Materialenscan verlengd tot eind 2016

Sedert 2014 bieden het Agentschap Ondernemen en de OVAM productiebedrijven een gratis individuele materialenscan aan. Met de scan worden het huidig materialenverbruik en de bijhorende kosten in kaart gebracht. Het aanbod om deel te nemen wordt verlengd tot eind 2016.

Een tussentijdse evaluatie van de eerste 55 materialenscans bevestigt het belang en het potentieel van duurzaam materialengebruik. Enkele conclusies:

  • in meer dan de helft van de scans is een ruwe inschatting van het besparingspotentieel gemaakt. Daaruit blijkt dat het besparingspotentieel  gemiddeld op ongeveer 2% van de totale bedrijfskosten ligt;
  • 57% van de bedrijven heeft effectief reeds actie ondernomen; slechts 29 % zal ook in de nabije toekomst geen actie ondernemen. De grote meerderheid van de acties betreft verder onderzoek  aangezien aanpassingen in materiaalgebruik bijna altijd ingrijpend zijn;
  • de grondstofkosten bedragen gemiddeld ongeveer 50% van de totale bedrijfskosten, dus veel hoger dan de energie- of de personeelskosten;
  • gemiddeld gaat 18% van de grondstoffen verloren.  De bijhorende verloren kosten, bestaande  uit verloren aankoopkosten, verloren fabricagekosten en afvalfacturen, bedragen gemiddeld 19% van de totale productiegerichte bedrijfskosten;
  • de deelnemers hebben een overwegend positieve indruk van de materialenscan: de overgrote meerderheid (88%) vond het scanrapport enigszins waardevol of waardevol. Ook de tevredenheid over de adviseurs is heel hoog: 76% (zeer) goed.

Meer informatie en contactgegevens: www.materialenscan.be 

Gepubliceerd op 29-09-2015

  224