Milieu

Meer biodiversiteit op bedrijventerreinen

 Het Europese Interreg-project “2B Connect” kreeg gisteren een Vlaamse start bij het bedrijf Campine in Beerse. Dit project moet in de grensstreek Vlaanderen-Nederland zorgen voor meer biodiversiteit op minstens 70 bedrijventerreinen. Het project startte begin 2016 en loopt drie jaar. Het totale budget bedraagt 6 miljoen euro, waarvan de helft van Europa. Het streefdoel is 135 ha bedrijventerreinen groen in te richten of te beheren. Campine, Metallo-Chimique en Wienerberger gaan in Beerse onder de noemer “B³” samen ijveren voor meer biodiversiteit op hun terreinen.
 

Het thema biodiversiteit wordt zelden geassocieerd met het duurzaam beleid van bedrijven, en dat is precies waar het Europese project ‘2B Connect’ op mikt: het vergroenen van bedrijventerreinen en het creëren van grensoverschrijdende verbindingen tussen Natura 2000-gebieden via natuurinrichting op die bedrijventerreinen. Daarnaast moet het project bedrijven stimuleren om biodiversiteit in het milieumanagement op te nemen.

Beerse geeft het voorbeeld

Campine, Metallo-Chimique en Wienerberger zijn grote, bovenlokale bedrijven in de kanaalzone Beerse-West. Met 2B Connect investeren ze samen met SPK (Strategische Projectenorganisatie Kempen), het gemeentebestuur van Beerse en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) in een groene verbinding tussen de Natura 2000-deelgebieden in de Kanaalzone-West in Beerse. Op die manier stimuleren ze niet alleen vergroening en biodiversiteit, maar stellen ze ook hun eigen continuïteit en expansie veilig.

De kanaalzone en de voorziene weg doorsnijden deelgebieden van het Europees natuurnetwerk ‘Natura 2000’. Met een goed ingerichte groene infrastructuur kunnen de bedrijventerreinen een belangrijke verbinding vormen tussen de Natura 2000-deelgebieden. Burgemeester van Beerse Marc Smans: “Met ‘B³’ verwijzen we naar ‘Beerse-Bedrijven-Biodivers’: onze gemeente maakt samen met Bedrijven die Biodivers zijn ingericht een groene verbinding.”

Provinciaal potentieel

Provinciaal gedeputeerde Rik Röttger telt zo’n 17.000 ha bedrijventerreinen in de provincie Antwerpen. “Dat is een enorm potentieel om te werken aan biodiversiteit. Met 2B Connect zijn we niet aan ons proefstuk toe: we ontwikkelden ook al een biodiversiteitsscan ‘BIODIVA’ die bedrijven op weg zet om een beleid uit te stippelen en acties te ondernemen rond biodiversiteit.”

Voor 2B Connect is het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie projectverantwoordelijke - zowel voor Vlaanderen als voor Nederland. De provincie Antwerpen is inhoudelijk projectcoördinator. 2B Connect wordt uitgevoerd door dertien partners uit Vlaanderen en zes uit Nederland:

 • de Vlaamse Overheid (dept LNE, ANB)
 • EV INBO
 • provincie Antwerpen
 • Strategische Projectenorganisatie Kempen
 • Inverde
 • Regionaal Landschap Lage Kempen
 • Regionaal Landschap Noord-Hageland
 • stad Aarschot
 • Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant
 • Nolimpark
 • VBM NV
 • SCR-Sibelco
 • stad Lommel
De Nederlandse projectpartners:
 • provincie Noord-Brabant
 • gemeente Helmond
 • gemeente Maastricht
 • Huis van de Brabantse Kempen
 • Zeeuwse Milieufederatie
 • Stichting Landschapsbeheer Zeeland

Departement LNE

Gepubliceerd op 12-05-2016

  244