Milieu

Meer inzicht in elektriciteits- en gasverbruik (art. 2 en 7 DB Energie-efficiëntie)

Leveranciers van elektriciteit en aardgas moeten hun Vlaamse klanten vanaf nu geregeld informeren over hun werkelijke verbruik én over de instanties waar de klanten onafhankelijke informatie kunnen vinden over energie-efficiëntiemaatregelen, energiezuiniger apparaten én benchmarkprofielen voor energieverbruik. Sommige informatieverplichtingen zijn ook van toepassing op de leveranciers van plaatselijke vervoersnetten van elektriciteit. De Vlaamse regering wil de energieafnemers zo aanzetten tot een zuiniger energieverbruik.
Het Diversebepalingenbesluit inzake Energie-eficiëntie legt de energieleveranciers een elfvoudige informatieplicht op.
Twee verplichtingen zijn helemaal nieuw. De eerste is de verplichting om minstens tweemaal per jaar nauwkeurige verbruiksinformatie te geven, op een overzichtelijke en gemakkelijk begrijpbare manier en zonder extra kosten. Een klant die koos voor elektronische facturatie mag zelfs vragen om die informatie minstens 4 keer per jaar te krijgen.
Ook nieuw is de verplichting om de klanten via de facturen, overeenkomsten en websites op een duidelijke en begrijpbare manier de contactinformatie – met url – te bezorgen van onafhankelijke consumentenadviescentra, van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (Vreg) en van het Vlaams Energieagentschap (VEA), waar de klanten advies kunnen vinden over:
  • de beschikbare energie-efficiëntiemaatregelen,
  • benchmarkprofielen van hun energieverbruik, en
  • technische details van energieverbruikende apparaten.
Dat alles om hun verbruik te helpen verminderen.
Andere informatieverplichtingen bestonden al, maar worden nu verruimd. Zoals de verplichting om de facturen te versturen, zonder kosten, zowel naar de afnemer zelf, als naar een door hem aangewezen derde partij indien de afnemer een huishoudelijke afnemer is. Vanaf nu zegt het Energiebesluit uitdrukkelijk dat de afnemer zelf mag kiezen op welke wijze hij zijn factuur wil krijgen, schriftelijk of elektronisch.
Andere verplichtingen bestaan al en worden niet gewijzigd. Zoals de verplichting om “begrijpbare facturen, herinneringsbrieven en ingebrekestellingen” te versturen.
De elfvoudige informatieplicht geldt ook voor de energieleveranciers uit de andere gewesten of EU-lidstaten, die niet in het Vlaamse Gewest gevestigd zijn, maar hier wel afnemers hebben. En in sommige situaties kan de informatieplicht ook bij de distributienetbeheerder liggen.
Opmerkelijk is dat deze bepaling onmiddellijk in werking treedt. Zonder overgangstermijn.
In werking op:
  • 15 september 2016.
Bron:Besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft diverse bepalingen inzake energie-efficiëntie, BS 15 september 2016 (art. 2 en 7 DB Energie-efficiëntie).

Gepubliceerd op 16-09-2016

  231