Meer kmo’s met recht op transparante en niet-discriminerende energieprijzen

De wetgever stuurt de definitie van kmo uit de elektriciteits- en gaswet bij. Kmo’s die hun oude gas- of stookolie-installatie vervangen door zonnepanelen of een warmtepomp, en kmo’s die hun voertuigenpark elektrificeren zullen daardoor niet langer de wettelijke bescherming verliezen die beide wetten hen bieden.
Momenteel is een kmo in de energiewetgeving een eindafnemer met een jaarlijks verbruik van minder dan 100 MWh aan gas én minder dan 50 MWh aan elektriciteit. De eindafnemer – fysieke persoon, onderneming, vzw of vereniging van mede-eigenaars – die overschakelt van fossiele brandstoffen op groene elektriciteit, komt al snel uit boven het plafond voor elektriciteit.
Om dat te vermijden, wordt het plafond voor het elektriciteitsverbruik opgetrokken naar 100 MWh. Bovendien worden beide plafonds los van elkaar bekeken. Een eindafnemer kan dan een kmo zijn voor zijn gasverbruik, zonder een kmo te zijn voor zijn elektriciteitsverbruik.
Deze wijziging treedt pas op 1 september 2021 in werking. De ruimere kmo-definitie is dan van toepassing op alle overeenkomsten die vanaf die datum worden gesloten, verlengd of gewijzigd.
De kmo-bescherming uit de elektriciteits- of gaswet is beperkt en slaat vooral op transparante facturen, op de beperkte mogelijkheid om de tarieven te indexeren en op de mogelijkheid om het leveringscontract te beëindigen met een opzeggingstermijn van één maand.

Auteur: Carine Govaert

Gepubliceerd op 24-06-2020

  31