Milieu

Meer werknemers kiezen voor fiets, maar verkeersonveiligheid schrikt af

Tijdens de week van de mobiliteit (van 16 tot 22 september) gaan er in heel Vlaanderen verscheidene acties door om ons autogebruik te doen dalen. Een nieuwe enquête van de FOD Mobiliteit en Vervoer en Vias Institute brengt op dat vlak goed nieuws: Belgen verplaatsen zich steeds meer met de fiets of de trein om naar het werk te komen. Maar het aantal zou nog kunnen stijgen, als de verkeersveiligheid verbetert.

De FOD Mobiliteit en Vervoer heeft samen met Vias Institute (Voormalige BIVV) een enquête afgenomen bij 30.000 over hun verplaatsingen.

Minder autoverkeer

Voor het woon-werkverkeer tonen de resultaten alvast een positieve evolutie: In 2016 kozen 15% minder werknemers voor de auto als vervoersmiddel voor het woon-werkverkeer in vergelijking met 2010 (een daling van 71 naar 56%). Dat resulteert in diezelfde tijdspanne in een stijging van 7 naar 16 % fietsers en van 6 naar 19 % treinreizigers. De automobilisten carpoolen meer dan vroeger.

Verkeersonveiligheid schrikt af

Maar de automobilisten zijn nog steeds in de meerderheid in België. Werknemers die niet met de fiets naar het werk komen, geven aan dat ze het verkeer te onveilig vinden en dat de fietsinfrastructuur beter kan. Vooral eigenaars van een elektrische fiets signaleren dat ze in onveilige situaties terechtkomen, drie keer meer dan de automobilisten dat doen.

Een grotere aandacht voor fietsers in het verkeer en bijhorende verbeteringen aan de infrastructuur zouden dus het aantal auto’s op de Belgische wegen verder kunnen doen dalen.

Kopenhagen fietshoofdstad

 
Fietser in Kopenhagen – Foto door Omar Yassen, Stockio

België kan inspiratie opdoen bij Kopenhagen, de fietshoofdstad van de wereld. In Kopenhagen fietst maar liefst 62 % van de inwoners naar school of naar het werk. De Standaard ging ter plekke en ontdekte 5 verklaringen:
  1. De uniforme Kopenhaagse infrastructuur. Aan elke kant van de weg ligt een fietsstrook van minimum 2,3 meter breed, voorzien van stoepranden die de fietsen beschermen tegen het autoverkeer. Met zulke fietspaden kunnen er zich maar liefst 5900 mensen per uur vlot over de straat verplaatsen. De stad voorzag op verschillende plekken voetgangers- en fietsbruggen om rivieren over te steken. Dat maakt van de fiets het snelste vervoermiddel in Kopenhagen.
  2. De rest van de vervoersmethoden zijn afgestemd op de fiets. Alle vormen van openbaar vervoer zijn sterk met elkaar verweven en op elkaar afgestemd. Er bestaan bijvoorbeeld speciale fietswagonnen op treinen en taxi’s hebben een fietsrek.
  3. Over de hele stad tellen ingebouwde sensoren het aantal fietsers, voetgangers en auto’s. Op die manier kan Kopenhagen analyseren hoe pendelaars de beschikbare ruimte gebruiken.
  4. Politieke eensgezindheid: elke politieke partij wil dat Kopenhagen de fietshoofdstad blijft en ze willen CO2 neutraliteit bereiken. Eventuele weerstand is gemakkelijk weerlegbaar, want de cijfers tonen onweerlegbaar hoe snel de kosten van de investeringen terugverdiend werden.
  5. Plaatsgebrek is geen excuus. Elke stad kan meer ruimte creëren voor fietsers, simpelweg door minder ruimte voor auto’s te voorzien.
Meer info op senTRAL:
Fiscale aanmoediging voor werknemers om met de fiets naar het werk te komen
Bedrijfsfiets kan helft werknemers overtuigen om vaker naar werk te fietsenGepubliceerd op 19-09-2017

  439