Mei plasticvrij: consument roept om verandering

Na 'tournee minéral', schaart de consument zich nu ook achter 'mei plasticvrij!'. Dat is de nieuwe burger bewustwordingscampagne over de impact van onze plastic productie en consumptie op het milieu. Het opzet is simpel: allemaal samen één maand het gebruik van wegwerpplastic verminderen. Dat moet het begin worden van een duurzame kanteling in het eenmalige gebruik van plastics. Het materiaal uit de werelkd bannen is niet het opzet, maar wel het eenmalige gebuik en de niet-recycleerbaarheid ervan elimineren.

Het probleem van de plastic vervuiling leeft enorm. De globale omvang van het probleem maakt dat veel consumenten het anders willen zien. Maar velen voelen zich machteloos. 'Mei plasticvrij' wil hen daarom inspireren en tonen welke alternatieven er zijn. Tegelijk wil de campagne bedrijven/winkels stimuleren om hun aanbod aan te passen en en de overheid aanmoedigen om gepaste wetgeving hierrond te ontwikkelen.

Een groot actieplan meet alle gezamenlijke inspanningen. Alle acties kunnen individueel worden aangemeld.

Organiseer ook jij een event?

Gepubliceerd op 30-04-2018

  278