Met deze app kan u virtueel boren in de Vlaamse ondergrond


 Virtueel in de grond boren: het is vanaf nu mogelijk voor elke Vlaming met een smartphone. Minister Schauvliege presenteerde een app waarmee je op elke plaats in Vlaanderen kan zien wat er in de ondergrond zit, tot op vijf kilometer diepte. De tool is ontwikkeld door Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV), waarin het Departement Omgeving, de Vlaamse Milieumaatschappij en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken de ondergrond in Vlaanderen wetenschappelijk ontsluiten.


De ondergrond heeft zich gedurende miljoenen jaren gevormd en is zeer lokaal: hij verschilt van streek tot streek en zelfs van perceel tot perceel. De app Virtuele Boring toont met één klik de lagenopbouw van de Vlaamse ondergrond, inclusief de hydrogeologische opbouw die aangeeft waar de watervoerende lagen in de ondergrond zitten.

“Met de nieuwe tool kan iedereen nu om het even waar in Vlaanderen virtueel boren. Je zal ook als leek het landschap en de omgeving met andere ogen bekijken. Misschien slaag je er zelfs in om voor een opvallend verschijnsel in het landschap een verklaring te vinden via de virtuele boring,” zegt Minister Schauvliege.
Praktische aanvulling voor boorfirma’s

Maar dit is natuurlijk niet alleen bedoeld als een speeltje voor de Vlaamse burger. Heel wat professionele toepassingen waarvoor er geboord moet worden in de ondergrond, zullen baat hebben bij de mobiele toepassing van de Virtuele Boring: onderzoek naar delfstoffen, gebruik van ondergrondse ruimte, stabiliteitsonderzoek, diepe geothermie, waterwinningen, enzovoort. De Virtuele Boring kan nooit een echte boring vervangen, maar het is een nuttige tool vooraleer op het terrein te gaan. Voor boorfirma’s vormt het een praktische aanvulling bij de voorbereiding van pompproeven, boringen, sonderingen, metingen en laboproeven. Boorfirma’s maken op hun beurt ook informatie over de terreinen over aan DOV.

Om de app te installeren kan u deze link openen in de browser van uw smartphone. U kunt dan een snelkoppeling op het beginscherm bewaren.

Echte bodem

Naast deze virtuele ontsluiting zijn er ook enkele bodemprofielen educatief uitgewerkt in materiële stalen, die drie totaal verschillende bodemtypes in Vlaanderen tonen. Ze werden uitgegraven in de nabije omgeving van de Vlaamse kennis- en vormingscentra voor Natuur en Milieu “De Vroente” (Kalmthout), “De Helix” (Geraardsbergen) en het bezoekerscentrum “Duinpanne” (De Panne). De echte bodemstalen werden met speciale technieken gefixeerd, zodat ze tentoongesteld kunnen worden. De drie bodemprofielen maken deel uit van een rondreizende tentoonstelling en kunnen ontleend worden.

DOV

Gepubliceerd op 08-11-2018

  479