Milieu

Milieuorganisaties naar Grondwettelijk Hof om beroepsrecht burgers te vrijwaren

Het ontwerp van Codextrein voorziet dat personen die geen bezwaar indienden tijdens het openbaar onderzoek, later geen beroep meer kunnen aantekenen tegen het uitreiken van een omgevingsvergunning. Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace, Straten Generaal, Ademloos, Vogelbescherming, BOS+ en de Limburgse milieukoepel stappen daarom naar het Grondwettelijk Hof. Volgens de milieuorganisaties is het voorstel van decreet in strijd met de Belgische Grondwet en het Verdrag van Aarhus.

Momenteel kan elke burger of lokale vereniging bij de hogere overheid in beroep gaan tegen de vergunningsaanvraag van een project. Wanneer dat beroep verworpen wordt, kan hij nog bij de rechtbank terecht, die onderzoekt of de vergunning wel wettig is.

Maar het ontwerpdecreet bepert dit recht nu. Dit wil dat alleen burgers die een bezwaar indienden tijdens het eerste openbaar onderzoek van de aanvraag, later nog in beroep kunnen gaan. Een belangrijk verschil met de huidige praktijk. Het gele aanplakbord van het openbaar onderzoek gemist? Of niet helemaal op de hoogte van de concrete impact van het project? Wie niet reageerde tijdens het openbaar onderzoek, zal voortaan moeten zwijgen. De tijd om te reageren op een nieuw project wordt daarmee in de praktijk gereduceerd tot het 30 dagen durende openbaar onderzoek. De milieuorganisatie stippen aan dat tijdens het openbaar onderzoek vaak minder informatie beschikbaar is dan in de beroepstermijn die tot nu toe gold. Denk bv. aan adviezen van administraties over de impact op het milieu, de aangevoerde argumenten van de gemeente of informatie over een mogelijke belangenvermenging. Die extra informatie wordt in de beslissing over de vergunning samengevat. Wie op basis van die bijkomende informatie toch nog in beroep wil gaan, zal dat niet meer kunnen.

Volgens de milieuverenigingen is dit in strijd met de Grondwet en het Verdrag van Aarhus. De Belgische Grondwet bepaalt dat wie zijn of haar recht op een gezond leefmilieu wil vrijwaren, daarvoor toegang tot de rechter moet krijgen. Omdat dit recht wordt ingeperkt, stappen de verenigingen naar het Grondwettelijk Hof. Bovendien zijn de aanpassingen in strijd met het internationale Verdrag van Aarhus uit 1998. In dat verdrag beloven lidstaten aan hun burgers een ruime toegang tot de rechter en effectieve inspraak. Ook de specialisten van de Belgische Raad van State kwamen meermaals tot dit besluit in hun adviezen. De Europese Commissie stipte eerder dit jaar nog aan dat men de toegang tot de rechter in milieuzaken niet kan beperken tot personen die hebben deelgenomen aan de inspraakprocedures.

Gepubliceerd op 04-12-2017

  151